Bầy Chim Lạc - Stray Birds (2021)
0 lượt xem
Bầy Chim Lạc - Stray Birds (2021)
Xem phim
[Bầy Chim Lạc - Stray Birds (2021)]
[stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Bầy Chim Lạc - Stray Birds [nd] Bầy Chim Lạc xoay quanh một nhóm con nhà giàu thế hệ thứ 2, mang theo nhiệt huyết và khao khát, chập chững bước vào nơi làm việc. Song hiện thực tàn khốc, trải qua lừa dối, trả thù, cái bóng của gia đình, cám dỗ, phản bội nhưng vẫn kiên trì với lý tưởng, cố gắng chiến đấu, bức phá ra những ràng buộc, tạo nên một câu chuyện về chủ nghĩa hiện thực tươi sáng. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/ctOnjEacL] [HX #2|https://short.ink/qtQFGubUx] [HX #3|https://short.ink/jAJIJ4GPqR] [HX #4|https://short.ink/gmfloJjRs] [HX #5|https://short.ink/Rp1fp62E1] [HX #6|https://short.ink/fHDBxtr_0] [HX #7|https://short.ink/yz_1Y8aU1] [HX #8|https://short.ink/LdevtUqPpn] [HX #9|https://short.ink/yF52eAsNI] [HX #10|https://short.ink/_N2Q5xW59] [HX #11|https://short.ink/IQnkWQpjc] [HX #12|https://short.ink/BG3MAA8o4] [HX #13|https://short.ink/x8ZSKvepT] [HX #14|https://short.ink/1o--RKPr2] [HX #15|https://short.ink/ARxh1gIOB] [HX #16|https://short.ink/Ow-Z4-H40Y] [HX #17|https://short.ink/LtQfVLbl6] [HX #18|https://short.ink/VjmiBcMw3] [HX #19|https://short.ink/OluMoVS72] [HX #20|https://short.ink/rbppPP_O_] [HX #21|https://short.ink/3wh0bmpo-] [HX #22|https://short.ink/ONLQwMdqx] [HX #23|https://short.ink/WV3-a7p0B] [HX #24|https://short.ink/a8MdHXQu8] [HX #25|https://short.ink/V7l1GebiF] [HX #26|https://short.ink/w0M-9Uilp] [HX #27|https://short.ink/RHUoZgWF4] [HX #28|https://short.ink/m4Pq_MhNZ] [HX #29|https://short.ink/dyoEDWfpv] [HX #30|https://short.ink/ypppZ-td4] [HX #31|https://short.ink/CkC-huBnY] [HX #32|https://short.ink/qmf0oBVOP] [HX #33|https://short.ink/THmQ0BJ1F] [HX #34|https://short.ink/TkWQm8UkH] [HX #35|https://short.ink/SxVu3YIOI] [HX #36|https://short.ink/WXGd8faX8] [HX #37|https://short.ink/026_-AM55] [HX #38|https://short.ink/20Xbrxz1X] [HX #39|https://short.ink/JOjTD18P7] [HX #40|https://short.ink/Rz3DDNEwo] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Cao Chí Đình, Khưu Hách Nam, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem