Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt - Killer And Healer (2021)
0 lượt xem
Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt - Killer And Healer (2021)
Xem phim
[Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt - Killer And Healer (2021)]
[stt/ 37/37 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt - Killer And Healer [nd] Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt kể về Giang Nguyệt Lâu (Mao Tử Tuấn) là một sở trưởng giám sát vừa chính vừa tà, dốc lòng tiêu diệt tất cả phần tử buôn lậu thuốc phiện ngoài vòng pháp luật, làm người ta nghe danh cũng phải khiếp đảm. Trần Dư Chi (Dịch Bách Thần) là một lương y mặt mày sáng sủa, khí chất nho nhã, chuyên tâm cứu người. Hai người oanh tạc loạn thế, một giết người, một cứu người. Trong thế giới hỗn loạn này, họ cứu giúp, tương trợ lẫn nhau, từng bước một dùng hành động của mình để làm rõ đại nghĩa nước nhà [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/5bM_G2krg] [HX #2|https://short.ink/21kgiBcXG] [HX #3|https://short.ink/MVysanwcDT] [HX #4|https://short.ink/5epE4hCmR] [HX #5|https://short.ink/sK7vEQ83N] [HX #6|https://short.ink/GL7C-OwhN] [HX #7|https://short.ink/RpO7e7FaZ] [HX #8|https://short.ink/zeIgDytOM] [HX #9|https://short.ink/8ovbowhlt] [HX #10|https://short.ink/N9DnWhcIS] [HX #11|https://short.ink/oxr8rVyDu] [HX #12|https://short.ink/OtCLK81WP] [HX #13|https://short.ink/parYZ_fl5] [HX #14|https://short.ink/sK7rXdCJP] [HX #15|https://short.ink/DaAFth2be] [HX #16|https://short.ink/LTpgpuIh8w] [HX #17|https://short.ink/Iif8OfI__] [HX #18|https://short.ink/CrTRRDEA7] [HX #19|https://short.ink/LrxbmQ0UN] [HX #20|https://short.ink/4awAhzb8M] [HX #21|https://short.ink/S6V6wmY6e] [HX #22|https://short.ink/mpUz7kZSfJ] [HX #23|https://short.ink/-HcdZ7_ZM] [HX #24|https://short.ink/WEMZsOYnl] [HX #25|https://short.ink/G6N_k5OTF] [HX #26|https://short.ink/RgvEJvJ3P] [HX #27|https://short.ink/XB82VV5n1] [HX #28|https://short.ink/H1ZTkuuxr] [HX #29|https://short.ink/fZrOvv2RU] [HX #30|https://short.ink/wwIJRqiu8] [HX #31|https://short.ink/0_syUwX6_q] [HX #32|https://short.ink/w525ab5K6] [HX #33|https://short.ink/0m1inK6RZ] [HX #34|https://short.ink/uJ2jkhPym] [HX #35|https://short.ink/9P5G95Uym] [HX #36|https://short.ink/GRMV7RZXn] [HX #37|https://short.ink/eGU2mucYi] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Dịch Bách Thần, Hứa Nặc, Mao Tử Tuấn, Quách Xu Đồng, Quyền Pháo Luân, Trần Vũ Thành, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 37/37 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem