Khúc Nhạc Thanh Bình - Serenade of Peaceful Joy (2020)
0 lượt xem
Khúc Nhạc Thanh Bình - Serenade of Peaceful Joy (2020)
Xem phim
[Khúc Nhạc Thanh Bình - Serenade of Peaceful Joy (2020)]
[stt/ 69/69 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Khúc Nhạc Thanh Bình - Serenade of Peaceful Joy [nd] Thanh Bình Nhạc xoay quanh câu chuyện hoàng đế Bắc Tống – Triệu Trinh phát hiện mình không phải con ruột của thái hậu, mà của tỳ nữ là Lý Lan Huệ. Cảm thấy hổ thẹn, Triệu Trinh gả con gái là công chúa Huy Nhu cho hậu duệ của Lý gia – Lý Vĩ để báo đáp ân tình. Tuy nhiên, đó là quyết định khiến bao người bị đày ải trong tấn bi kịch, triều chính nổi lên tranh đấu giữa các phe phái, còn công chúa thì một đời bất hạnh. Người luôn bên cạnh Triệu Trinh là Tào hoàng hậu . Bà xuất thân danh môn, xinh đẹp, thông minh, hiền lương thục đức. Bà đứng đầu hậu cung nhưng không âm mưu hiểm ác, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/uumUD8aVJ] [HX #2|https://short.ink/memHk0flO] [HX #3|https://short.ink/budp4-Blz] [HX #4|https://short.ink/budp4-Blz] [HX #5|https://short.ink/uWrfS4ZHy] [HX #6|https://short.ink/WUoLtdS4g] [HX #7|https://short.ink/kNmbGAiio] [HX #8|https://short.ink/aqUb1INhzr] [HX #9|https://short.ink/SUWrnMh3J] [HX #10|https://short.ink/ny-Qzwx09] [HX #11|https://short.ink/v8zuCrKfI] [HX #12|https://short.ink/v_sbjmQEK] [HX #13|https://short.ink/-O8dCt28d9] [HX #14|https://short.ink/L5RiE2gg_] [HX #15|https://short.ink/A5jzJ6gAiR] [HX #16|https://short.ink/yVx1WlApz] [HX #17|https://short.ink/0NJMzI_8e] [HX #18|https://short.ink/lYY2ZEUaK] [HX #19|https://short.ink/YWL5axqKt] [HX #20|https://short.ink/rhS9LM3Pw] [HX #21|https://short.ink/K8V7iVkOB] [HX #22|https://short.ink/UB2wVCHqm] [HX #23|https://short.ink/_m-AuoZCu] [HX #24|https://short.ink/H2To4gIWO] [HX #25|https://short.ink/vix8zZNTR] [HX #26|https://short.ink/Tx8FsNQFf] [HX #27|https://short.ink/959lWfjJ3] [HX #28|https://short.ink/Rp41_iazT] [HX #29|https://short.ink/If9WOwroc] [HX #30|https://short.ink/NQvGTCkfS] [HX #31|https://short.ink/T8k32reH3] [HX #32|https://short.ink/V5cdOgBqQ] [HX #33|https://short.ink/h-e97aYa3] [HX #34|https://short.ink/GD2UqDRUE] [HX #35|https://short.ink/hj8g4Ax-V] [HX #36|https://short.ink/MOzqQsJ_m] [HX #37|https://short.ink/6FAFInY1x] [HX #38|https://short.ink/oFP8g1tj7] [HX #39|https://short.ink/snCXn8Ezzo] [HX #40|https://short.ink/nxT4nAirt] [HX #41|https://short.ink/P08YehM0s] [HX #42|https://short.ink/z6PbKEvHt] [HX #43|https://short.ink/3uRTdDyOL] [HX #44|https://short.ink/flwuSSibz] [HX #45|https://short.ink/B77nuPlqq] [HX #46|https://short.ink/AsdZhMgJx] [HX #47|https://short.ink/jlYBqZy8V] [HX #48|https://short.ink/4pKOK6CUc] [HX #49|https://short.ink/C0p2gdvr_] [HX #50|https://short.ink/qHTC4Sc1a] [HX #51|https://short.ink/mGlktkH9J] [HX #52|https://short.ink/eFqypLqLq] [HX #53|https://short.ink/IW_N_5mDP] [HX #54|https://short.ink/bqbB2wKmuW] [HX #55|https://short.ink/vbmhVrJp9] [HX #56|https://short.ink/_2DyuqEz4] [HX #57|https://short.ink/NCEhGS-KZ] [HX #58|https://short.ink/xXEBKrJd6] [HX #59|https://short.ink/oMPAyfHph] [HX #60|https://short.ink/VAC640QQu] [HX #61|https://short.ink/TQoEm3x3j] [HX #62|https://short.ink/ckBZypy-s] [HX #63|https://short.ink/Zc1sLUSTR] [HX #64|https://short.ink/_jZEMGFsR] [HX #65|https://short.ink/oK_ua7nPh] [HX #66|https://short.ink/5RIqoOkBW] [HX #67|https://short.ink/dREQ7PlWz] [HX #68|https://short.ink/pg5zZm0UE] [HX #69|https://short.ink/5h9N7EfQBX] [HX #70|https://short.ink/01fJ9HJUD] [drt] Trương Khai Trụ [/drt] [act] Biên Trình, Diệp Tổ Tân, Dương Lặc, Giang Sơ Ảnh, Nhậm Mẫn, Vương Khải, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 69/69 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem