Những Đứa Trẻ Cuối Cùng Trên Trái Đất (Cuốn 3) - The Last Kids On Earth (Book 3) (2020)
0 lượt xem
Những Đứa Trẻ Cuối Cùng Trên Trái Đất (Cuốn 3) - The Last Kids On Earth (Book 3) (2020)
Xem phim
[Những Đứa Trẻ Cuối Cùng Trên Trái Đất (Cuốn 3) - The Last Kids On Earth (Book 3) (2020)]
[stt/ 10/10 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Những Đứa Trẻ Cuối Cùng Trên Trái Đất (Cuốn 3) - The Last Kids On Earth (Book 3) [nd] Khi lũ xác sống và quái vật xâm chiếm quê nhà, cậu bé mồ côi 13 tuổi đầy hiếu thắng bắt tay với các bạn để cùng nhau sống sót qua thời hỗn loạn. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=kKpPVpDjV2] [HX #2|https://short.ink/?v=YhEiw3GSP] [HX #3|https://short.ink/?v=9INh56o6J] [HX #4|https://short.ink/?v=Y9IO8dcMFU] [HX #5|https://short.ink/?v=Pvi5bp_hD] [HX #6|https://short.ink/?v=5S-IEtSF4d] [HX #7|https://short.ink/?v=vV84ba6hM5] [HX #8|https://short.ink/?v=0Xc3EqwuZs] [HX #9|https://short.ink/?v=LMY-rImA2] [HX #10|https://short.ink/?v=AyI5OY8sC] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Charles Demers, Finn Wolfhard, Garland Whitt, [/act]
Quốc gia Phim Mỹ
Cập nhật 27/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 10/10 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem