Nửa Hiệp Cơ Trí - Be Yourself (2021)
0 lượt xem
Nửa Hiệp Cơ Trí - Be Yourself (2021)
Xem phim
[Nửa Hiệp Cơ Trí - Be Yourself (2021)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Nửa Hiệp Cơ Trí - Be Yourself [nd] Bộ phim Nửa Hiệp Cơ Trí (Be Yourself) là góc nhìn của bốn cô gái vừa mới bước vào cánh cửa đại học, xoay quanh câu chuyện trưởng thành của họ trong suốt 4 năm đại học. Vào ngày 1/9, cô nàng tomboy Hạ Lãng Lãng, cô nàng nhà giàu Phàn Tiêu Vũ, cô nàng mang bệnh công chúa Hoàng Phủ Thục Mẫn, và cô nàng nghiêm túc Dương Gia Thiến. Bốn cô gái 18 tuổi đến từ 4 nơi khác nhau cùng nhau đến báo danh ở khoa tin tức và bắt đầu cuộc sống đại học vui vẻ. Bốn người trải qua những va chạm không ngừng và trưởng thành đã hiểu rõ về nhau, trở thành những người bạn thân thiết. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/cyx6Pl6EH] [HX #2|https://short.ink/WEeEX91o4] [HX #3|https://short.ink/sto0_3x3_] [HX #4|https://short.ink/LABp0dckh] [HX #5|https://short.ink/Issh9G6Fu] [HX #6|https://short.ink/mpTctxTlY] [HX #7|https://short.ink/RDN8VOT-_] [HX #8|https://short.ink/ABNsvMrXO] [HX #9|https://short.ink/kK5zFpKh_] [HX #10|https://short.ink/plg-z27f1] [HX #11|https://short.ink/QDsp8D2uR] [HX #12|https://short.ink/mB90YhFXG] [HX #13|https://short.ink/ru9p6Rai5] [HX #14|https://short.ink/nXiK_RgH1] [HX #15|https://short.ink/V3yPI5ewZ] [HX #16|https://short.ink/ynCfapfsq] [HX #17|https://short.ink/AbQSZ0XSk] [HX #18|https://short.ink/u7MejrBC8] [HX #19|https://short.ink/7DScTZYXW] [HX #20|https://short.ink/b1f0F-E3I] [HX #21|https://short.ink/DSS1wf0ej] [HX #22|https://short.ink/YMBghOuvK] [HX #23|https://short.ink/vacH8AMDo] [HX #24|https://short.ink/nNpx1aDU2] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Chương Nhược Nam, Lương Tịnh Kháng, Thẩm Nguyệt, Trạch Tử Lộ, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem