Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử - A Female Student Arrives at the Imperial College (2021)
0 lượt xem
Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử - A Female Student Arrives at the Imperial College (2021)
Xem phim
[Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử - A Female Student Arrives at the Imperial College (2021)]
[stt/ 30/30 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử - A Female Student Arrives at the Imperial College [nd] Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử là câu chuyện kể về nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám – Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư đóng). Tang Kỳ vì thua một cuộc cá cược nên đành phải chịu thử thách là khiến cho Đệ Nhất Công Tử Đại Yên – Yến Vân (Từ Khai Sính đóng) nhận túi thơm – một vật “bất khả ly thân” của các nữ nhi thời xưa và đồng ý đến gặp cô tại lễ hội Hoa Đăng. Kế hoạch tiếp cận của cô nàng là gì? Nữ đệ tử duy nhất của Quốc Tử Giám sẽ đối mặt với các tình huống dở khóc dở cười ra sao? Cùng đón xem nhé. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/-Nf5It_hq] [HX #2|https://short.ink/N9M7rOIxS] [HX #3|https://short.ink/tW2exoTNN] [HX #4|https://short.ink/Tcfr2w0ED] [HX #5|https://short.ink/INU76QknX] [HX #6|https://short.ink/46mShLdb3] [HX #7|https://short.ink/FV5FQVQWO] [HX #8|https://short.ink/YaW2Lo6ez] [HX #9|https://short.ink/BIXIZVxDGv] [HX #10|https://short.ink/49eOuF-FA] [HX #11|https://short.ink/FCsz8cnsU] [HX #12|https://short.ink/7fBiByOEr] [HX #13|https://short.ink/N6W-E8tJX] [HX #14|https://short.ink/PK-95qE94] [HX #15|https://short.ink/oKEnKfUSW] [HX #16|https://short.ink/ATvJa9Krz] [HX #17|https://short.ink/vzq55462iy] [HX #18|https://short.ink/Z4KVOS9ml] [HX #19|https://short.ink/FFFree3na] [HX #20|https://short.ink/k9NcaAG8X] [HX #21|https://short.ink/UjMSSQ_a0V] [HX #22|https://short.ink/Fa2AAsxww] [HX #23|https://short.ink/8KN6T706T] [HX #24|https://short.ink/LOSwmEYrdM] [HX #25|https://short.ink/kkkRBVroy] [HX #26|https://short.ink/Iod77QLchQ] [HX #27|https://short.ink/g_-9WeARh] [HX #28|https://short.ink/i9mZKPiMN] [HX #29|https://short.ink/v58hsXMgW] [HX #30|https://short.ink/_yMcV5sXd] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đỗ Dục, Ngao Thụy Bằng, Nhậm Hào, Triệu Lộ Tư, Trương Nguyệt, Từ Khai Sính, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 30/30 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem