Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)
0 lượt xem
Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)
Xem phim
[Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)]
[stt/ 103/103 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge [nd] Sự Trả Thù Hoàn Hảo có nội dung kể câu chuyện về cuộc báo thù đẫm nước mắt khi mất cả chồng lẫn đứa con mới chào đời trong 1 ngày, người phụ nữ đi đến tận cùng của nỗi đau và ôm mối hận trong suốt 30 năm, bắt cóc 1 đứa bé và nuôi lớn với mục đích trả thù. Mọi việc đã hoàn hảo theo kế hoạch cho đến khi sự thật không còn được giữ kín. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=sJ-73hsjJ3] [HX #2|https://short.ink/?v=dB1beXksg] [HX #3|https://short.ink/?v=LSpOY50CS] [HX #4|https://short.ink/?v=WnTU2zWbb] [HX #5|https://short.ink/?v=D3V15IJF1] [HX #6|https://short.ink/?v=sSv9LiEkv] [HX #7|https://short.ink/?v=LXfcoAeUa] [HX #8|https://short.ink/?v=tSGSfcG08] [HX #9|https://short.ink/?v=fOdep73uw] [HX #10|https://short.ink/?v=KqzcUTIBR] [HX #11|https://short.ink/?v=8gpKJv-xH] [HX #12|https://short.ink/?v=3xfQlHLV0] [HX #13|https://short.ink/?v=vZ2jeIhUu] [HX #14|https://short.ink/?v=WNVtGxdmr] [HX #15|https://short.ink/?v=wrE9DeWZ_] [HX #16|https://short.ink/?v=DV-vYCac2] [HX #17|https://short.ink/?v=9PxmQg0GFV] [HX #18|https://short.ink/?v=ITvxv9FR_] [HX #19|https://short.ink/?v=K8VEAbeBi] [HX #20|https://short.ink/?v=EgnOErKTR] [HX #21|https://short.ink/?v=rZJvEWEZk] [HX #22|https://short.ink/?v=MSu6KKtH5] [HX #23|https://short.ink/?v=u7PZ16LTl] [HX #24|https://short.ink/?v=XpO90-M2F] [HX #25|https://short.ink/?v=5Rymzo79-] [HX #26|https://short.ink/?v=gWY_8knTc] [HX #27|https://short.ink/?v=X92alc25a] [HX #28|https://short.ink/?v=TjszCL24b] [HX #29|https://short.ink/?v=zC5CYSKy_] [HX #30|https://short.ink/?v=u7dlDg5LaY] [HX #31|https://short.ink/?v=fEEIQtHkj] [HX #32|https://short.ink/?v=xgIs6ZCVA] [HX #33|https://short.ink/?v=ZhiQMOQJ5] [HX #34|https://short.ink/?v=h7zdK4N3a] [HX #35|https://short.ink/?v=Yz7h5bEfO] [HX #36|https://short.ink/?v=95_gv4OJx] [HX #37|https://short.ink/?v=xCwX8GurL] [HX #38|https://short.ink/?v=AqRhaZ4tk] [HX #39|https://short.ink/?v=07tnSSrGZ] [HX #40|https://short.ink/?v=LyMECfiyv] [HX #41|https://short.ink/?v=5I6PZqNY5] [HX #42|https://short.ink/?v=wXQphPeow] [HX #43|https://short.ink/?v=y-hdDjx6k] [HX #44|https://short.ink/?v=wvdLn5rBY] [HX #45|https://short.ink/?v=JvRn-58V6] [HX #46|https://short.ink/?v=GDU1DppAR] [HX #47|https://short.ink/?v=czHcS1yvx] [HX #48|https://short.ink/?v=aALjBF7qA] [HX #49|https://short.ink/?v=5HlD8yUcD] [HX #50|https://short.ink/?v=093iI85pU] [HX #51|https://short.ink/?v=ZGn-Ru9ji] [HX #52|https://short.ink/?v=eNIZ0icqM] [HX #53|https://short.ink/?v=kK33u7YZ_] [HX #54|https://short.ink/?v=Br8pau1X_] [HX #55|https://short.ink/?v=MImRN19Pb] [HX #56|https://short.ink/?v=SzDUTgMn1] [HX #57|https://short.ink/?v=lXudy2J_V] [HX #58|https://short.ink/?v=F0cbgJeyD] [HX #59|https://short.ink/?v=z13Qxc179] [HX #60|https://short.ink/?v=WPCMMN22M] [HX #61|https://short.ink/?v=16GAD2QRp] [HX #62|https://short.ink/?v=1IYOxZoBh] [HX #63|https://short.ink/?v=lFVFhnHDM] [HX #64|https://short.ink/?v=RHesf1t3q] [HX #65|https://short.ink/?v=HyNkf3Uh-] [HX #66|https://short.ink/?v=ECMIgYjMW] [HX #67|https://short.ink/?v=OhhFhBZhB] [HX #68|https://short.ink/?v=ewinrv1Mh] [HX #69|https://short.ink/?v=qtXqI-yaP] [HX #70|https://short.ink/?v=_Pxld0Wrn] [HX #71|https://short.ink/?v=NRgQr9H5T] [HX #72|https://short.ink/?v=C99e-a7ib] [HX #73|https://short.ink/?v=HT5F2MVAB] [HX #74|https://short.ink/?v=B3ki00uY_] [HX #75|https://short.ink/?v=CPEnrlV0K] [HX #76|https://short.ink/?v=Ll7Do6zsK] [HX #77|https://short.ink/?v=9YeStCxsv] [HX #78|https://short.ink/?v=peQ6GDNku] [HX #79|https://short.ink/?v=db2_1IYzx] [HX #80|https://short.ink/?v=nYHdA3Rrc] [HX #81|https://short.ink/?v=fHgoNtNIn] [HX #82|https://short.ink/?v=pnCD4i1mo] [HX #83|https://short.ink/?v=CAOeokAam] [HX #84|https://short.ink/?v=FZOAdcbw6] [HX #85|https://short.ink/?v=tlgiebsA1] [HX #86|https://short.ink/?v=lg08_Mqsf] [HX #87|https://short.ink/?v=imoufexlx] [HX #88|https://short.ink/?v=iG9u-hevR] [HX #89|https://short.ink/?v=bT3nS7Fr0] [HX #90|https://short.ink/?v=Ct2K7aVNN] [HX #91|https://short.ink/?v=y36GjW4Zw] [HX #92|https://short.ink/?v=0cSRIymwe] [HX #93|https://short.ink/?v=o-6pZEQGP] [HX #94|https://short.ink/?v=eUFgNIPfG] [HX #95|https://short.ink/?v=Vk5IEFmQR] [HX #96|https://short.ink/?v=obGXKyegb] [HX #97|https://short.ink/?v=cwP4rVpoS] [HX #98|https://short.ink/?v=-3juh5l5z] [HX #99|https://short.ink/?v=krltU7YNv] [HX #100|https://short.ink/?v=9w3C4_oz-] [HX #101|https://short.ink/?v=LWDP1vCrH] [HX #102|https://short.ink/?v=GsxHEkaIX] [HX #103|https://short.ink/?v=bIf0DlnIu] [drt] Eo Soo-Sun [/drt] [act] Cha Ye Ryun, Choi Myoung-Gil, Kim Heung Soo, Oh Chae-Yi, [/act]
Quốc gia Phim Hàn Quốc
Cập nhật 27/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 103/103 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem