Thái Ất Tiên Ma Lục (Phần 1) - Magical Legend (Season 1) (2016)
0 lượt xem
Thái Ất Tiên Ma Lục (Phần 1) - Magical Legend (Season 1) (2016)
Xem phim
[Thái Ất Tiên Ma Lục (Phần 1) - Magical Legend (Season 1) (2016)]
[stt/ 26/26 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thái Ất Tiên Ma Lục (Phần 1) - Magical Legend (Season 1) [nd] Thái Ất Tiên Ma Lục (Phần 1) xoay quanh Nữ đệ tử Huyền môn Thanh Thành phái Lãnh Sương Ngưng thiên tư trác tuyệt, vốn là người thừa kế chức vị Chưởng môn, do tu hành vấp phải chướng ngại, tới Thanh Ngọc Đàn để vấn đạo. Sau khi bất ngờ biết rằng tiền kiếp của bản thân có liên quan tới lần quyết chiến thứ hai tại Côn Luân đã một mình rời khỏi Thanh Thành Sơn nhằm tìm kiếm người có thể cải biến mệnh bàn kỳ lạ của nàng, giải khai bí ẩn về tiền thế. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/pj0Ju07_L] [HX #2|https://short.ink/svYubE06R] [HX #3|https://short.ink/B4Dsl48mZ] [HX #4|https://short.ink/Ny5S9gboXD] [HX #5|https://short.ink/7ggDvlVrl] [HX #6|https://short.ink/Qcj_YA1GK] [HX #7|https://short.ink/3BXs2Peud] [HX #8|https://short.ink/mfqhZfaHw] [HX #9|https://short.ink/0Zo-RZqk8] [HX #10|https://short.ink/vC-T5IDNA] [HX #11|https://short.ink/ZnJ3SqkhQ] [HX #12|https://short.ink/Qo8v11dzS] [HX #13|https://short.ink/og-UZ1V9B] [HX #14|https://short.ink/p73036mgf] [HX #15|https://short.ink/6bB1NZQhu] [HX #16|https://short.ink/g5ziIkBdz] [HX #17|https://short.ink/_G5cNtm1B] [HX #18|https://short.ink/jE96RtPty] [HX #19|https://short.ink/GulwPYnaZ] [HX #20|https://short.ink/fBbGtbMU1] [HX #21|https://short.ink/edCm6P53D] [HX #22|https://short.ink/usPrSqhts] [HX #23|https://short.ink/g52Cz87x7] [HX #24|https://short.ink/xH15GE-Sj] [HX #25|https://short.ink/-VUaiOlFb] [HX #26|https://short.ink/8Dxz3QD9L] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đang cập nhật [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 26/26 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem