Thần Thám Xinh Đẹp - Miss S (2020)
0 lượt xem
Thần Thám Xinh Đẹp - Miss S (2020)
Xem phim
[Thần Thám Xinh Đẹp - Miss S (2020)]
[stt/ 34/34 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thần Thám Xinh Đẹp - Miss S [nd] Bộ phim xoay quanh câu chuyện phá án tại phòng tuần bổ trong tô giới Pháp giữa Tô Văn Lệ và thám trưởng La Thu Hằng. Thám trưởng La Thu Hằng vốn là người điềm tĩnh, cẩn trọng, chính trực, trong khi Tô Văn Lệ là thích hành động theo ý mình, hay xen vào các vụ án, hai người họ cũng vì thế mới quen biết. Về sau, La Thu Hằng dần nhận ra sự thông minh, độc lập, lương thiện của Văn Lệ và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=S2USOF6Od] [HX #2|https://short.ink/?v=hUJKAbZqd] [HX #3|https://short.ink/?v=b9K-81qJW] [HX #4|https://short.ink/?v=VEspdtbed] [HX #5|https://short.ink/?v=Atyy2t-Sq] [HX #6|https://short.ink/?v=rQUQyKE1A] [HX #7|https://short.ink/?v=0tpQRLi7_] [HX #8|https://short.ink/?v=y4LO2oeHZ] [HX #9|https://short.ink/?v=3mFU3mybK] [HX #10|https://short.ink/?v=p5JvVo4-x] [HX #11|https://short.ink/?v=EGDXQNzxC] [HX #12|https://short.ink/?v=Yj5pnbutm] [HX #13|https://short.ink/?v=EX9rZkyc8] [HX #14|https://short.ink/?v=vZ3016mz4] [HX #15|https://short.ink/?v=QcrbpK1J3] [HX #16|https://short.ink/?v=ZozR6oqJW] [HX #17|https://short.ink/?v=OuxjR8AZ4] [HX #18|https://short.ink/?v=lIVZwTlfl] [HX #19|https://short.ink/?v=9aFZ_PKJp] [HX #20|https://short.ink/?v=8I_v-4dPN] [HX #21|https://short.ink/?v=Y6TeB_Imd] [HX #22|https://short.ink/?v=03Xyd77Ae] [HX #23|https://short.ink/?v=6SARUw4oC] [HX #24|https://short.ink/?v=hSE8K-cYG] [HX #25|https://short.ink/?v=2ifpjkEtS] [HX #26|https://short.ink/?v=41krdUkbu] [HX #27|https://short.ink/?v=CB-QsZldw] [HX #28|https://short.ink/?v=EDftGf6bO] [HX #29|https://short.ink/?v=HaTcpPtwE] [HX #30|https://short.ink/?v=xnUGyZhs9] [HX #31|https://short.ink/?v=tb9XIb7TH] [HX #32|https://short.ink/?v=a1XV_A5M7] [HX #33|https://short.ink/?v=sbD9T70cf] [HX #34|https://short.ink/?v=OIeXG7ge6] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Cao Vỹ Quang, Mã Y Lợi, Ngô Hạo Thần, [/act]
Trạng thái [stt/ 34/34 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem