Thế Giới Phép Thuật - Black Clover (2017)
0 lượt xem
Thế Giới Phép Thuật - Black Clover (2017)
Xem phim
[Thế Giới Phép Thuật - Black Clover (2017)]
[stt/ 170/170 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thế Giới Phép Thuật - Black Clover [nd] Thế Giới Phép Thuật Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, một số chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn lá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/_Ys7HHHUm] [HX #2|https://short.ink/eVt1xO3r3] [HX #3|https://short.ink/QWBp1J8QR] [HX #4|https://short.ink/uRWBddTgE] [HX #5|https://short.ink/KRh8HUzHB] [HX #6|https://short.ink/gXflQKtsw] [HX #7|https://short.ink/DewMQrMwY] [HX #8|https://short.ink/go4i8GyMk] [HX #9|https://short.ink/wQLEOrR_h] [HX #10|https://short.ink/-afjGBkqb] [HX #11|https://short.ink/cX1QWwveL] [HX #12|https://short.ink/TlfTNYmGR] [HX #13|https://short.ink/6EUYER0a8] [HX #14|https://short.ink/TCi7Xkdl3] [HX #15|https://short.ink/iwWAudo3T] [HX #16|https://short.ink/rM8Np4e4y] [HX #17|https://short.ink/-m1KHICIV] [HX #18|https://short.ink/TxHsk2xqP] [HX #19|https://short.ink/QMhHfd4dU] [HX #20|https://short.ink/kNq2-elV-] [HX #21|https://short.ink/Yi3pfmj0s] [HX #22|https://short.ink/jYO61URIw] [HX #23|https://short.ink/zl72cbB7q] [HX #24|https://short.ink/FnkHr9siK4] [HX #25|https://short.ink/As1iRNXr0] [HX #26|https://short.ink/PxaoJJTJb] [HX #27|https://short.ink/45tf9FnZC] [HX #28|https://short.ink/10KBXSEtz] [HX #29|https://short.ink/yLykfK61gU] [HX #30|https://short.ink/Q4n1tPjAt] [HX #31|https://short.ink/QW9WiEjtM] [HX #32|https://short.ink/W6i_XbM7h] [HX #33|https://short.ink/jDt6F2SWN] [HX #34|https://short.ink/lS5dtCvPm] [HX #35|https://short.ink/ocv5tc4mK] [HX #36|https://short.ink/b0faknybi] [HX #37|https://short.ink/ctDutzAUs] [HX #38|https://short.ink/0zsDCLyGa] [HX #39|https://short.ink/nLb01M6VE] [HX #40|https://short.ink/Ll-T3Br4I] [HX #41|https://short.ink/lIP3jg2KK] [HX #42|https://short.ink/JQRhhQMMe] [HX #43|https://short.ink/XsPt92FWD] [HX #44|https://short.ink/wVrkjBZrR] [HX #45|https://short.ink/WnvoZq9kr] [HX #46|https://short.ink/L01k2VO4q] [HX #47|https://short.ink/75MjGgkiof] [HX #48|https://short.ink/FVnVoyP9W] [HX #49|https://short.ink/f_HdjDUZg] [HX #50|https://short.ink/26Px_rdux] [HX #51|https://short.ink/sgiaXad2v] [HX #52|https://short.ink/tpIw79C-p] [HX #53|https://short.ink/aznZs6Nbg2] [HX #54|https://short.ink/H464bvMBc] [HX #55|https://short.ink/3c11W9Gmzx] [HX #56|https://short.ink/sG1p3HeRd] [HX #57|https://short.ink/dDOpNhjgl] [HX #58|https://short.ink/gYDiz5QI7] [HX #59|https://short.ink/koOlLlqlP] [HX #60|https://short.ink/FthG7QCgD] [HX #61|https://short.ink/dbFBu8Nka] [HX #62|https://short.ink/GFhqTWDtwG] [HX #63|https://short.ink/yB3ic6ItC] [HX #64|https://short.ink/o4AtDaIFt] [HX #65|https://short.ink/78v2XccUI] [HX #66|https://short.ink/cMdoepK2Z] [HX #67|https://short.ink/bXejsWr2Z] [HX #68|https://short.ink/33gxM897X] [HX #69|https://short.ink/6M6H0vx3w] [HX #70|https://short.ink/hM5A4-_2C] [HX #71|https://short.ink/lfa3eRKqc] [HX #72|https://short.ink/ysf4qPCUj] [HX #73|https://short.ink/7raCUVYjB] [HX #74|https://short.ink/HH9h2ge5r] [HX #75|https://short.ink/YMQHQdnnZ] [HX #76|https://short.ink/0uraJQ-Ep] [HX #77|https://short.ink/roiAgvi3H] [HX #78|https://short.ink/NLoOrXnOw] [HX #79|https://short.ink/caqkqji79] [HX #80|https://short.ink/Il2Ab_cHW] [HX #81|https://short.ink/kC4NgfCwp] [HX #82|https://short.ink/vDUBO9ecy] [HX #83|https://short.ink/DUBTOaCBd] [HX #84|https://short.ink/VWGrFe5Oh] [HX #85|https://short.ink/vIiKHB7jL] [HX #86|https://short.ink/a6HBND-5I] [HX #87|https://short.ink/FOohdvSqJ] [HX #88|https://short.ink/3MZkRFv5c] [HX #89|https://short.ink/ryf0OX8pU] [HX #90|https://short.ink/0WNWYaRf_] [HX #91|https://short.ink/vxqgMbiuv] [HX #92|https://short.ink/hRO_4f-fR] [HX #93|https://short.ink/owBeN4x-I] [HX #94|https://short.ink/YQaDNXM9F] [HX #95|https://short.ink/h7VTkeP8A] [HX #96|https://short.ink/gS7a4P2gy] [HX #97|https://short.ink/jTWRbdL2K] [HX #98|https://short.ink/otnQcWp3D] [HX #99|https://short.ink/Mts-ZLBwx] [HX #100|https://short.ink/gv8xjjvPa] [HX #101|https://short.ink/Vq5YCtjah] [HX #102|https://short.ink/nxhGPXd0w] [HX #103|https://short.ink/ZMdX1y9qT] [HX #104|https://short.ink/MaYDTxApd] [HX #105|https://short.ink/CzMPhKY2j] [HX #106|https://short.ink/kcuNKaXBJ] [HX #107|https://short.ink/UzPhRRIic] [HX #108|https://short.ink/kdZ3G6W1R] [HX #109|https://short.ink/eRFtJvzwm] [HX #110|https://short.ink/IkIFNAZpz] [HX #111|https://short.ink/jxaNeVSzO] [HX #112|https://short.ink/PhOsHtoZy] [HX #113|https://short.ink/lWQlgXhUM] [HX #114|https://short.ink/LIkUIbnqu] [HX #115|https://short.ink/ZWCWiw7Pl] [HX #116|https://short.ink/AbrkKA-PN] [HX #117|https://short.ink/DF1FoITFd] [HX #118|https://short.ink/wxLxLb6lY] [HX #119|https://short.ink/2jzH4VJuW] [HX #120|https://short.ink/MfkwfcVPG] [HX #121|https://short.ink/pNpGfQOMW] [HX #122|https://short.ink/S7BepKCS8] [HX #123|https://short.ink/tYeZRWl9B] [HX #124|https://short.ink/x131fewOo6] [HX #125|https://short.ink/u_T9kTdKw] [HX #126|https://short.ink/oEuBAswsZ] [HX #127|https://short.ink/XqbEz07AS] [HX #128|https://short.ink/KZwDikdLM] [HX #129|https://short.ink/vdys1qw4L] [HX #130|https://short.ink/VeVmjMGn-] [HX #131|https://short.ink/WhylUvo9W] [HX #132|https://short.ink/Rhtn6aV3B] [HX #133|https://short.ink/Bz-TDZ8fqB] [HX #134|https://short.ink/ku4Ny1Frm] [HX #135|https://short.ink/95aNI6fjg] [HX #136|https://short.ink/XNs3CDRKg] [HX #137|https://short.ink/FQJwQeQVQ] [HX #138|https://short.ink/JlBML12q_] [HX #139|https://short.ink/Gq5gMO1r-] [HX #140|https://short.ink/hc2EN6QKd] [HX #141|https://short.ink/vYjH4oeJg] [HX #142|https://short.ink/OXFb9vOm0] [HX #143|https://short.ink/rX98JBXgH] [HX #144|https://short.ink/TIvPmKIZl] [HX #145|https://short.ink/r4iiGqKKl] [HX #146|https://short.ink/yy0tYESQ6] [HX #147|https://short.ink/iQHs2F46g] [HX #148|https://short.ink/vlwRrDRK-] [HX #149|https://short.ink/jM9HJlpUt] [HX #150|https://short.ink/cW1r02gbA] [HX #151|https://short.ink/Vffvaw3uz] [HX #152|https://short.ink/mPKep7XLM] [HX #153|https://short.ink/gMAUonIgd] [HX #154|https://short.ink/uKdFB_-La] [HX #155|https://short.ink/xs2ap9V3l] [HX #156|https://short.ink/8U0g-Zc69] [HX #157|https://short.ink/2UVOZz9uS] [HX #158|https://short.ink/J07g1AO8j] [HX #159|https://short.ink/WJM-ZXQ4_] [HX #160|https://short.ink/ZiD_N_6_6] [HX #161|https://short.ink/o_7pfGLr_] [HX #162|https://short.ink/RtGVSBEJS] [HX #163|https://short.ink/roCBf-rsG] [HX #164|https://short.ink/IqSxECEqc] [HX #165|https://short.ink/o3uVfD5xF] [HX #166|https://short.ink/e28ljuAqS] [HX #167|https://short.ink/-ayb80wGl] [HX #168|https://short.ink/nGF9gfpdQ] [HX #169|https://short.ink/gvjIf5W_-] [HX #170|https://short.ink/mcNVez8ct] [drt] Yoshihara Tatsuya [/drt] [act] Kajiwara Gakuto, Shimazaki Nobunaga, Yuuki Kana, [/act]
Quốc gia Phim Nhật Bản
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 170/170 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem