Trường An Như Cố - One and Only (2021)
0 lượt xem
Trường An Như Cố - One and Only (2021)
Xem phim
[Trường An Như Cố - One and Only (2021)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Trường An Như Cố - One and Only [nd] Phim kể về Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc đóng) vốn là Thái tử phi tương lai, nàng được trưởng bối đưa đến Vương phủ để học nghệ. Trong thời gian tiếp xúc, Thôi Thời Nghi dần phải lòng Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân đóng). Tình cảm của hai người mau chóng phát triển, nhưng vẫn giữ lễ với nhau. Sau này, Thôi Thời Nghi bị ép buộc thành hôn với Thái tử, đồng thời lúc này, Châu Sinh Thần cũng gặp tai nạn và bị thương nặng trong lúc dẫn quân ra trận, để lại lá thư trước lúc lâm chung cho Thôi Thời Nghi và qua đời. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/vGLAaRZjF] [HX #2|https://short.ink/ZgeoomTK_] [HX #3|https://short.ink/93WzhTMEw] [HX #4|https://short.ink/PYarbDmmt] [HX #5|https://short.ink/1p1e-LCaK] [HX #6|https://short.ink/yP-VTMKM2I] [HX #7|https://short.ink/WLvG-fYS_] [HX #8|https://short.ink/ZP5hHS6Nb] [HX #9|https://short.ink/1KUSeJYaU] [HX #10|https://short.ink/R43mpScpq] [HX #11|https://short.ink/Dl5ZI9-X2] [HX #12|https://short.ink/3mixD8Ubj] [HX #13|https://short.ink/ouElS6jQQ] [HX #14|https://short.ink/HaTFdWUM7] [HX #15|https://short.ink/gTvpd2xVv] [HX #16|https://short.ink/i7AVqYI_P] [HX #17|https://short.ink/FjENB_uu9] [HX #18|https://short.ink/tmyBeBpnF] [HX #19|https://short.ink/1Bp9g46UW] [HX #20|https://short.ink/pU_MKXC2X] [HX #21|https://short.ink/blwWubZJY] [HX #22|https://short.ink/_wXVOuhbk] [HX #23|https://short.ink/TXkYb_Okb8] [HX #24|https://short.ink/58sFD1Oza] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Bạch Lộc, Lý Nghi Nho, Ngô Mạn Tư, Nhậm Gia Luân, Tô Mộng Vân, Vương Tinh Việt, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 17/02/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem