Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Heroes (2020)
0 lượt xem
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Heroes (2020)
Xem phim
[Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Heroes (2020)]
[stt/ 45/45 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Heroes [nd] Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp lấy bối cảnh thời nhà Thanh, nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã vùng võ thuật và sự tôn nghiêm của mình để vực dậy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho nhân dân trung hoa. Khi đó, triều đình nhà Thanh hết sức nhu nhược, nhường toàn bộ quyền kiểm soát cho Nhật, người dân rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bị áp bức bóc lột và khinh thường. Không thể nhẫn nhịn được mãi, Hoắc Nguyên Giáp cùng đệ tử của mình đã chiến đấu bằng võ thuật, tinh thần và sự can đảm. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=TrhVmBusp] [HX #2|https://short.ink/?v=6m7wNY6fM] [HX #3|https://short.ink/?v=k_MWessVn] [HX #4|https://short.ink/?v=BfWHymVrb] [HX #5|https://short.ink/?v=dqAkIqJAB] [HX #6|https://short.ink/?v=WHXRuatat] [HX #7|https://short.ink/?v=lwdG4qgfl] [HX #8|https://short.ink/?v=wTfT-_Yqk] [HX #9|https://short.ink/?v=-f6Rhxcdl] [HX #10|https://short.ink/?v=zBQedsURLD] [HX #11|https://short.ink/?v=kPuWi_rYh] [HX #12|https://short.ink/?v=PHLc5sw9-] [HX #13|https://short.ink/?v=rBF6NLgL0] [HX #14|https://short.ink/?v=dHFm-9_Gg] [HX #15|https://short.ink/?v=PeHU8nIXy] [HX #16|https://short.ink/?v=eh2GrbMbd] [HX #17|https://short.ink/?v=JQdITF3Zp] [HX #18|https://short.ink/?v=Qlo3-OXCo] [HX #19|https://short.ink/?v=Jjxse537O] [HX #20|https://short.ink/?v=D3lpB1ibf] [HX #21|https://short.ink/?v=Uo74hOBHa] [HX #22|https://short.ink/?v=tDScTOjlI] [HX #23|https://short.ink/?v=euO77olWv] [HX #24|https://short.ink/?v=UkfFmsqqL] [HX #25|https://short.ink/?v=QUpJ8nDXk] [HX #26|https://short.ink/?v=XEfgUveQ0] [HX #27|https://short.ink/?v=zUk6gXEA0] [HX #28|https://short.ink/?v=2KDlOHgYy] [HX #29|https://short.ink/?v=hReQp-yFr] [HX #30|https://short.ink/?v=OZwY1i4_5] [HX #31|https://short.ink/?v=hzgLtq_-h] [HX #32|https://short.ink/?v=69wLlpGWt] [HX #33|https://short.ink/?v=d_smn1z6F] [HX #34|https://short.ink/?v=i9V6I1bQj] [HX #35|https://short.ink/?v=md0A_dOyj] [HX #36|https://short.ink/?v=2dfagG78R] [HX #37|https://short.ink/?v=7nasQbb-k] [HX #38|https://short.ink/?v=eTNz8yxWh] [HX #39|https://short.ink/?v=HjC3LPHU4] [HX #40|https://short.ink/?v=SpsmkkY6Q] [HX #41|https://short.ink/?v=YOumwEyvi] [HX #42|https://short.ink/?v=vXyeB7_Um] [HX #43|https://short.ink/?v=HmJXdZN1F] [HX #44|https://short.ink/?v=m1LUOugk-] [HX #45|https://short.ink/?v=Q-UojbykK] [drt] Bách Bân [/drt] [act] Cao Hùng, Mao Lâm Lâm, Ngô Siêu, Thích Tiểu Long, Triệu Văn Trác, Trương Vĩnh Cương, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 45/45 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem