Cẩm Ngôn Truyện - The Legend of Jin Yan (2020)
0 lượt xem
Cẩm Ngôn Truyện - The Legend of Jin Yan (2020)
Xem phim
[Cẩm Ngôn Truyện - The Legend of Jin Yan (2020)]
[stt/ 34/34 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Cẩm Ngôn Truyện - The Legend of Jin Yan [nd] Cẩm Ngôn Truyện kể về con gái nhà tướng Văn Tố Cẩm ban hôn cho thân vương Tiêu Dục và Cẩm vương Tiêu Kỳ, bất đắc dĩ chị gái Văn Tổ Ngữ phải gả thay, sau đó chị em nhà họ Văn lại vì một di chiếu của tiên vương mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị, Văn Tố Cẩm bèn dùng tên giả Cẩm Ngôn lẻn vào vương phủ muốn cứu tỷ tỷ, nhưng trong quá trình này lại nảy sinh vướng mắc tình cảm phức tạp với Dục thân vương và Cẩm vương. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=rg774kJF7] [HX #2|https://short.ink/?v=9-S8ZIeDi] [HX #3|https://short.ink/?v=jcX7-CmxK] [HX #4|https://short.ink/?v=imSjkpQgH] [HX #5|https://short.ink/?v=tJQR-oBZF] [HX #6|https://short.ink/?v=4yVVtsl_p] [HX #7|https://short.ink/?v=L9ZgJP2hv] [HX #8|https://short.ink/?v=UvQC0LDuf] [HX #9|https://short.ink/?v=27SHQkmLj] [HX #10|https://short.ink/?v=Pq31BkoNa] [HX #11|https://short.ink/?v=xRFELd_HR] [HX #12|https://short.ink/?v=moCpQKagn] [HX #13|https://short.ink/?v=wjgEm7FMz] [HX #14|https://short.ink/?v=0RBk6QKN5] [HX #15|https://short.ink/?v=Dc6Q8g_iq] [HX #16|https://short.ink/?v=bnzC7Jc3i] [HX #17|https://short.ink/?v=ymeD4IEtO] [HX #18|https://short.ink/?v=0L3-qx-To] [HX #19|https://short.ink/?v=IIgVayBfV] [HX #20|https://short.ink/?v=RF8UbM1Sl] [HX #21|https://short.ink/?v=5dXaLLjOE] [HX #22|https://short.ink/?v=-8Gz5WWZA] [HX #23|https://short.ink/?v=iuZ4jI_u6] [HX #24|https://short.ink/?v=m_Cx2T_-n] [HX #25|https://short.ink/?v=-k3mfWRqK] [HX #26|https://short.ink/?v=8Htd2omNn] [HX #27|https://short.ink/?v=UINsX9-Ye] [HX #28|https://short.ink/?v=XJizBmmsP] [HX #29|https://short.ink/?v=LpZcBwma-] [HX #30|https://short.ink/?v=ecGu7Wxsq] [HX #31|https://short.ink/?v=ruHTMDKc_] [HX #32|https://short.ink/?v=HeMqMuKsv] [HX #33|https://short.ink/?v=whZyyHTlXV] [HX #34|https://short.ink/?v=zc7P1S4rN] [drt] Tôn Khải Khải [/drt] [act] Hứa Nhã Đình, Trần Tịnh Khả, Trương Hách, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 05/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 34/34 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem