Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang - Gank Your Heart (2019)
0 lượt xem
Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang - Gank Your Heart (2019)
Xem phim
[Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang - Gank Your Heart (2019)]
[stt/ 35/35 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang - Gank Your Heart [nd] Gank Your Heart xoay quanh cuộc sống nhiều biến động của các game thủ. Họ theo đuổi đam mê thể thao điện tử. Qua câu chuyện của Quý Hướng Không, người xem được hiểu hơn về những khó khăn mà các tuyển thủ gặp phải. Cũng như hành trình chạm đến đỉnh vinh quang của họ… [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=ueB7aFasZ] [HX #2|https://short.ink/?v=6mxWSpkIP] [HX #3|https://short.ink/?v=8NuruFYxw] [HX #4|https://short.ink/?v=YZ7pQjlO3] [HX #5|https://short.ink/?v=Ij19NFXLD] [HX #6|https://short.ink/?v=hopygdCoU] [HX #7|https://short.ink/?v=ISnMmVRTq] [HX #8|https://short.ink/?v=-OomrU_-0] [HX #9|https://short.ink/?v=1s-UqjsmO] [HX #10|https://short.ink/?v=XKfZCx09t] [HX #11|https://short.ink/?v=AcM7HhV1n] [HX #12|https://short.ink/?v=Usy178iRF] [HX #13|https://short.ink/?v=6_RWM8Csa] [HX #14|https://short.ink/?v=F-lmgwxsp] [HX #15|https://short.ink/?v=475C0lLN1] [HX #16|https://short.ink/?v=tWEW7NwM0] [HX #17|https://short.ink/?v=nH0zyZeK0] [HX #18|https://short.ink/?v=L_PshzTwd] [HX #19|https://short.ink/?v=vXuImERzz] [HX #20|https://short.ink/?v=vbqimXp3k] [HX #21|https://short.ink/?v=HUE2lKU5O] [HX #22|https://short.ink/?v=m3z_lGRay] [HX #23|https://short.ink/?v=ke59Zp7jo] [HX #24|https://short.ink/?v=3F0TPESRe] [HX #25|https://short.ink/?v=ne4qGUmAd] [HX #26|https://short.ink/?v=eEnK4GIVW] [HX #27|https://short.ink/?v=0_GqhLFuZ] [HX #28|https://short.ink/?v=cysuQ1QBW] [HX #29|https://short.ink/?v=jL7D_bKWh] [HX #30|https://short.ink/?v=0cjT5YH1b] [HX #31|https://short.ink/?v=ftqMRf9eG] [HX #32|https://short.ink/?v=KZeEkrF8u] [HX #33|https://short.ink/?v=5kiQLyL8w] [HX #34|https://short.ink/?v=8Fe6UldXv] [HX #35|https://short.ink/?v=DtbFaGB1K] [drt] Sa Duy Kỳ [/drt] [act] Đinh Quan Sâm, Lã Tiểu Vũ, Nghiêm Vũ Hào, Vương Nhất Bác, Vương Tử Tuyên, Yên Hủ Gia, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 31/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 35/35 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem