Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear Herbal Lord (2020)
0 lượt xem
Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear Herbal Lord (2020)
Xem phim
[Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear Herbal Lord (2020)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear Herbal Lord [nd] Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu kể về Một gốc bản lam ngàn năm Tiểu Tùng Lam không cẩn thận biến thành quận chúa kiêu căng Giang Thanh Vận. Không chỉ không có tự do, còn bị buộc phải giúp vị đại tiểu thư này theo đuổi Dược vương đại nhân Sở Chi Mặc thanh danh hiển hách của Đại Hưng thành. Chẳng biết sao Sở Chi Mặc thế nào cũng không rung động, Tiểu Tùng Lam bá vương ngạnh thượng cung cũng không được như ý. Nhưng nàng cũng không biết, trong quá trình nàng theo đuổi phu quân như bệnh thần kinh, Sở Chi Mặc cũng đã dần dần yêu nàng. Sau khi trải qua gió mưa, hai người cùng nhau kết thành vợ chồng. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=SI6znqGF2] [HX #2|https://short.ink/?v=I43kfqQpP] [HX #3|https://short.ink/?v=PwAjVIE5q] [HX #4|https://short.ink/?v=OFpV3oCQ7] [HX #5|https://short.ink/?v=YqyycdI1j] [HX #6|https://short.ink/?v=dwXjSXBPY] [HX #7|https://short.ink/?v=8lonhc_Bb] [HX #8|https://short.ink/?v=CCNsxdfpY] [HX #9|https://short.ink/?v=NgkPMxOJi] [HX #10|https://short.ink/?v=ddBbpybtQ] [HX #11|https://short.ink/?v=I34jO4egD] [HX #12|https://short.ink/?v=6nov4eEEo] [HX #13|https://short.ink/?v=XvZ_tArv9] [HX #14|https://short.ink/?v=_mqZsdH3W] [HX #15|https://short.ink/?v=KTxip1yuX] [HX #16|https://short.ink/?v=DBXFavaLa] [HX #17|https://short.ink/?v=lhCEI4xqw] [HX #18|https://short.ink/?v=ugfH8PlDW] [HX #19|https://short.ink/?v=_6Dv9OttC] [HX #20|https://short.ink/?v=Ooqh8_gjJ] [HX #21|https://short.ink/?v=wOI0u0sCb] [HX #22|https://short.ink/?v=GUKuI3pto] [HX #23|https://short.ink/?v=rViqrWkwE] [HX #24|https://short.ink/?v=DcUkqOp-d] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Cao Thừa Nhất, Dương Nghiệp Minh, Đinh Nhất Nhất, Lưu Vũ, Ngạn Hy, Thái Tường Vũ, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem