Gia Đình Thunderman - The Thundermans (2013)
0 lượt xem
Gia Đình Thunderman - The Thundermans (2013)
Xem phim
[Gia Đình Thunderman - The Thundermans (2013)]
[stt/ 20/20 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Gia Đình Thunderman - The Thundermans [nd] Người chị sinh đôi cố gắng trở thành siêu anh hùng, còn cậu em trai khao khát trở thành siêu ác nhân, nhưng cả hai và gia đình phải giữ bí mật về siêu năng lực của họ. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=dIU0wgOF7] [HX #2|https://short.ink/?v=01mUFhTQdA] [HX #3|https://short.ink/?v=Ea2MSQGHM] [HX #4|https://short.ink/?v=OBmqPaKSk] [HX #5|https://short.ink/?v=8bVvQV6Ic] [HX #6|https://short.ink/?v=RzwTrRw5w] [HX #7|https://short.ink/?v=xA4W2cC50] [HX #8|https://short.ink/?v=ENynFf4A9] [HX #9|https://short.ink/?v=ljHKrvNBZ] [HX #10|https://short.ink/?v=d92ocjm0Z] [HX #11|https://short.ink/?v=mqaBSsXu3] [HX #12|https://short.ink/?v=As7cSYA6W] [HX #13|https://short.ink/?v=hMvnCxV_z] [HX #14|https://short.ink/?v=-TCMw6qnJ] [HX #15|https://short.ink/?v=iShq5TOxo] [HX #16|https://short.ink/?v=lY4S5vRI_] [HX #17|https://short.ink/?v=Ay5WMdz8m] [HX #18|https://short.ink/?v=jgF8ZjNZJ] [HX #19|https://short.ink/?v=AGjCCY1gY] [HX #20|https://short.ink/?v=VjeAhPy7H] [drt] Jed Spingarn [/drt] [act] Jack Griffo, Kira Kosarin, Rosa Blasi, [/act]
Quốc gia Phim Mỹ
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 20/20 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem