Điên Thì Có Sao - It's Okay To Not Be Okay (2020)
0 lượt xem
Điên Thì Có Sao - It's Okay To Not Be Okay (2020)
Xem phim
[Điên Thì Có Sao - It's Okay To Not Be Okay (2020)]
[stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Điên Thì Có Sao -  It's Okay To Not Be Okay [nd] Khi một tác giả sách thiếu nhi có xu hướng chống đối xã hội gặp một người chăm sóc tâm lý vị tha, một hành trình khác thường giúp chữa lành cảm xúc mở ra với họ. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=qiNoH3C8C] [HX #2|https://short.ink/?v=IuPu24LFO] [HX #3|https://short.ink/?v=zP8gVoe3a] [HX #4|https://short.ink/?v=K3IHbuXlN] [HX #5|https://short.ink/?v=qD_YSkhuu] [HX #6|https://short.ink/?v=tYkwdWlxG] [HX #7|https://short.ink/?v=6IYKtRIAi] [HX #8|https://short.ink/?v=IczzdMnBS] [HX #9|https://short.ink/?v=PBvp5wtVx] [HX #10|https://short.ink/?v=UAVgKQdMc] [HX #11|https://short.ink/?v=Z28M0sY3g] [HX #12|https://short.ink/?v=w4pk-PfJJ] [HX #13|https://short.ink/?v=hXF5nZSWm] [HX #14|https://short.ink/?v=as8On27Fp] [HX #15|https://short.ink/?v=FvdaRjsjM] [HX #16|https://short.ink/?v=8Vb9lttEo] [drt] Park Shin Woo [/drt] [act] Kim Soo Hyun, Oh Jung Se, Seo Yea Ji, [/act]
Quốc gia Phim Hàn Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem