Julie Và Những Hồn Ma - Julie and the Phantoms (2020)
0 lượt xem
Julie Và Những Hồn Ma - Julie and the Phantoms (2020)
Xem phim
[Julie Và Những Hồn Ma - Julie and the Phantoms (2020)]
[stt/ 09/09 Lồng Tiêng HD Vietsub] [info] [+] Julie Và Những Hồn Ma - Julie and the Phantoms [nd] Julie đánh mất đam mê âm nhạc sau khi mẹ qua đời. Nhưng khi ba chàng trai ma quái xuất hiện và giúp cô vực dậy tinh thần, họ quyết định cùng nhau thành lập một ban nhạc! [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=BiFC7cKSz] [HX #2|https://short.ink/?v=jlWdAu_jN] [HX #3|https://short.ink/?v=kaBb5PJyi] [HX #4|https://short.ink/?v=buNPc2_Wa] [HX #5|https://short.ink/?v=T6PVVW4qY] [HX #6|https://short.ink/?v=C8_aagnKn] [HX #7|https://short.ink/?v=SO3lR6cx9] [HX #8|https://short.ink/?v=iekObcK3o] [HX #9|https://short.ink/?v=FBSNj4xDX] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Charlie Gillespie, Madison Reyes, Owen Joyner, [/act]
Quốc gia Phim Mỹ
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 09/09 Lồng Tiêng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem