Kiểm Toán Viên - The Banker (2019)
0 lượt xem
Kiểm Toán Viên - The Banker (2019)
Xem phim
[Kiểm Toán Viên - The Banker (2019)]
[stt/ 32/32 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Kiểm Toán Viên - The Banker [nd] Kiểm Toán Viên (The Banker) là bản remake của phim Nhật Kiểm Toán Viên Mozaki Shuhei năm 2018, khai thác đề tài khá thú vị và mới mẻ trong truyền hình nói chung: ngành kiểm toán và môi trường ngân hàng. Trong The Banker, No Dae Ho (Kim Sang Joong) là một người trung thực và tốt bụng đảm nhận vị trí quản lý một chi nhánh nhỏ của ngân hàng Daehan. Chi nhánh này đã được đưa vào danh sách đóng cửa, và bất ngờ thay Dae Ho được thuyên chuyển lên làm kiểm toán viên tại trụ sở chính ngân hàng đặt tại thủ đô Seoul. Tại đây, ông đã dần phát hiện những lũng đoạn trong bộ máy ngân hàng này. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=xIqaO81v7] [HX #2|https://short.ink/?v=FMQ65QIba] [HX #3|https://short.ink/?v=1yLh1OhFc] [HX #4|https://short.ink/?v=R2qceCU0P] [HX #5|https://short.ink/?v=86CXNReu0] [HX #6|https://short.ink/?v=dqs5c_CuK] [HX #7|https://short.ink/?v=aCTssRjS9] [HX #8|https://short.ink/?v=Y8ClvXqlG] [HX #9|https://short.ink/?v=Alvl0Gp-w] [HX #10|https://short.ink/?v=5OMAOePNE] [HX #11|https://short.ink/?v=zSx-KU_oj] [HX #12|https://short.ink/?v=g6RVLeAWj] [HX #13|https://short.ink/?v=_Le6CopFA] [HX #14|https://short.ink/?v=u9tbOWaO2] [HX #15|https://short.ink/?v=7VxQG-b5U] [HX #16|https://short.ink/?v=bib_RHAvO] [HX #17|https://short.ink/?v=mWSBAUue_] [HX #18|https://short.ink/?v=fdQb3i-aV] [HX #19|https://short.ink/?v=JJLwK1ugd] [HX #20|https://short.ink/?v=gLb-D2oBb] [HX #21|https://short.ink/?v=jSJPkTqk4] [HX #22|https://short.ink/?v=Tn3veHhnZ] [HX #23|https://short.ink/?v=qektggW2y] [HX #24|https://short.ink/?v=dqlVVsAaN] [HX #25|https://short.ink/?v=xEe-qr2Ve] [HX #26|https://short.ink/?v=9ZB-G8mKs] [HX #27|https://short.ink/?v=oKUq4GMX5] [HX #28|https://short.ink/?v=q2_ax-AAX] [HX #29|https://short.ink/?v=gZhiK6R8H] [HX #30|https://short.ink/?v=QpEcJpGzO] [HX #31|https://short.ink/?v=HYjOA96Wa] [HX #32|https://short.ink/?v=jSMyTR1qz] [drt] Lee Jae-Jin [/drt] [act] Chae Shi Ra, Kim Sang joong, Kim Tae Woo, Yoo Dong Geun, [/act]
Quốc gia Phim Hàn Quốc
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 32/32 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem