Làm Sao, Boss Lại Làm Sao Nữa! - What If You're My Boss (2020)
0 lượt xem
Làm Sao, Boss Lại Làm Sao Nữa! - What If You're My Boss (2020)
Xem phim
[Làm Sao, Boss Lại Làm Sao Nữa! - What If You're My Boss (2020)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Làm Sao, Boss Lại Làm Sao Nữa! - What If You're My Boss [nd] Nghiêm Cảnh Trí (Triệu Chí Vỹ) là chủ tịch hống hách của tập đoàn, khi anh bay từ trụ sở Hoa Kỳ trở về Thượng Hải và gặp trợ lý tạm thời Nhiếp Tinh Thần (Tuyên Lộ), sự quen thuộc khi tiếp xúc với Nhiếp Tinh Thần làm Nghiêm Cảnh Trí cảm thấy kì lạ nên đã quyết định nghĩ cách để tìm hiểu nó. Trong quá trình làm việc cùng nhau cả hai nảy sinh tình cảm và những hình ảnh quen thuộc của Nhiếp Tinh Thần liệu có đánh thức kí ức đã mất 5 năm trước của Nghiêm Cảnh Trí và trong quá khứ họ đã xảy ra chuyện gì. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=xsbIFl809] [HX #2|https://short.ink/?v=pOjrDzrnQ] [HX #3|https://short.ink/?v=Itesk_lHA] [HX #4|https://short.ink/?v=DtGGMnHtK] [HX #5|https://short.ink/?v=9ZK-4zI8A] [HX #6|https://short.ink/?v=IYu9iU0cv] [HX #7|https://short.ink/?v=Tn44LsnFX] [HX #8|https://short.ink/?v=_0rmvRhlI] [HX #9|https://short.ink/?v=5GtliIOug] [HX #10|https://short.ink/?v=vZfVFoY39] [HX #11|https://short.ink/?v=Uq6XJkxQQ] [HX #12|https://short.ink/?v=S3zY-pYlg8] [HX #13|https://short.ink/?v=aZWU5iTvW] [HX #14|https://short.ink/?v=Qj86UiANV] [HX #15|https://short.ink/?v=X2n3YHax3] [HX #16|https://short.ink/?v=6RILXw_6c] [HX #17|https://short.ink/?v=brui0BSfX] [HX #18|https://short.ink/?v=cYCPJBbcW] [HX #19|https://short.ink/?v=Ue6DYfxPv] [HX #20|https://short.ink/?v=_0Vb7dSkd] [HX #21|https://short.ink/?v=HeCvZvKQaJ] [HX #22|https://short.ink/?v=rb2nHRoEB] [HX #23|https://short.ink/?v=Oejbnn3ep] [HX #24|https://short.ink/?v=ZjCZIF9cu] [drt] Ngô Cường [/drt] [act] Triệu Chí Vỹ, Tuyên Lộ, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 05/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem