Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (2020)
0 lượt xem
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (2020)
Xem phim
[Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (2020)]
[stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead [nd] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là bộ phim truyền hình xoay quanh những vấn đề phát sinh trong gia đình. Bộ phim chủ yếu nói về biến cố của một gia đình, ba đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng của hai người cha. Ba anh em thanh mai trúc mã Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã nhưng sau này, vì vấn đề phát sinh từ gia đình vốn có của mỗi một đứa trẻ đã gây nên nhiều sự trở ngại trong tâm lý của họ. Dù xảy ra nhiều biến cố nhưng ba đứa trẻ đó vẫn vượt qua được nhờ vào sự hỗ trợ từ tình cảm gia đình… [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=2uI_oEHAv] [HX #2|https://short.ink/?v=QOD6jY392] [HX #3|https://short.ink/?v=GigD18Q4c] [HX #4|https://short.ink/?v=F8rMaO3WE] [HX #5|https://short.ink/?v=h_WIFCxNx] [HX #6|https://short.ink/?v=mdntgM7Wc] [HX #7|https://short.ink/?v=zbzIff_ug] [HX #8|https://short.ink/?v=wKPWJ5Xzh] [HX #9|https://short.ink/?v=a9ZbH8S6F] [HX #10|https://short.ink/?v=5Oxa0jUrj] [HX #11|https://short.ink/?v=2rWpHG_-V] [HX #12|https://short.ink/?v=sNncD9Ij6] [HX #13|https://short.ink/?v=69liUdwfn] [HX #14|https://short.ink/?v=-8Ikxfr5l] [HX #15|https://short.ink/?v=SRCIpr3SY] [HX #16|https://short.ink/?v=G8wo3KDux] [HX #17|https://short.ink/?v=xiSONm4vM] [HX #18|https://short.ink/?v=_gliW5zuy] [HX #19|https://short.ink/?v=TVsztiWLj] [HX #20|https://short.ink/?v=VBaU7NgnM] [HX #21|https://short.ink/?v=WAjiBwugv] [HX #22|https://short.ink/?v=bVQZAtK3J] [HX #23|https://short.ink/?v=m7ojhOl-P] [HX #24|https://short.ink/?v=Up5GmL0Tk] [HX #25|https://short.ink/?v=5vgwUfo4y] [HX #26|https://short.ink/?v=QOenv226Q] [HX #27|https://short.ink/?v=ya-bvM3SH] [HX #28|https://short.ink/?v=IN8Qu6FO9] [HX #29|https://short.ink/?v=vZ0FowF9V] [HX #30|https://short.ink/?v=Fc0_rnIOJ] [HX #31|https://short.ink/?v=J-L5TMWfD] [HX #32|https://short.ink/?v=G0JGRP9Rt] [HX #33|https://short.ink/?v=OKIv_e4Od] [HX #34|https://short.ink/?v=QuA-jIh0_] [HX #35|https://short.ink/?v=JONcTM_Kq] [HX #36|https://short.ink/?v=Acyvxy_nh] [HX #37|https://short.ink/?v=gke9IYUP0] [HX #38|https://short.ink/?v=oj7cjN6Tb] [HX #39|https://short.ink/?v=Qmn57u1Mp] [HX #40|https://short.ink/?v=4NEADIagY] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem