Mộ Vương Chi Vương (Phần 4) - The King of Tomb 4 (2019)
0 lượt xem
Mộ Vương Chi Vương (Phần 4) - The King of Tomb 4 (2019)
Xem phim
[Mộ Vương Chi Vương (Phần 4) - The King of Tomb 4 (2019)]
[stt/ 26/26 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Mộ Vương Chi Vương (Phần 4) - The King of Tomb 4 [nd] Tiếp tục hành trình công phá Cửu Tỏa Liên Hoàn đại mộ. Phần 4 sẽ là cuộc tiến công U Đô Địa Phủ đại mộ nơi Mạc Bắc tái ngoại, đoạt lại Phá Mộ lệnh bị mất, lấy được U Đô Phá Mộ lệnh. Tranh đấu giữa Công Thủ Mộ phái lúc này lại xuất hiện một thế lực mới – U tộc của U Đô thành. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=yWg1ifZfO] [HX #2|https://short.ink/?v=9QdKkOaNx] [HX #3|https://short.ink/?v=dopDxw5H3] [HX #4|https://short.ink/?v=oPoffdA5l] [HX #5|https://short.ink/?v=vYPc1bjUc] [HX #6|https://short.ink/?v=WxoX35BDh] [HX #7|https://short.ink/?v=EjGZFe1Rk] [HX #8|https://short.ink/?v=8OHMjZ3t-] [HX #9|https://short.ink/?v=3fyq8a8tk] [HX #10|https://short.ink/?v=F3drS7Z6q] [HX #11|https://short.ink/?v=-gx5qvGy2] [HX #12|https://short.ink/?v=R5YhcXJ37] [HX #13|https://short.ink/?v=bcu6vHF_N] [HX #14|https://short.ink/?v=kdKGuzr5F] [HX #15|https://short.ink/?v=e5IkysrQv] [HX #16|https://short.ink/?v=3YvBu_KRj] [HX #17|https://short.ink/?v=cmMLjJ3S1] [HX #18|https://short.ink/?v=rAgBp4YUg] [HX #19|https://short.ink/?v=H4tHKP6Kx] [HX #20|https://short.ink/?v=1GnYTwO_O] [HX #21|https://short.ink/?v=VeBK2JRE0] [HX #22|https://short.ink/?v=CyMffvVLE] [HX #23|https://short.ink/?v=_VRrpltFB] [HX #24|https://short.ink/?v=Py1pfQwv3] [HX #25|https://short.ink/?v=xSofaDCCz] [HX #26|https://short.ink/?v=huiD_tDtG] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đang cập nhật [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 26/26 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem