Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương - The Daily Life of the Immortal King (2020)
0 lượt xem
Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương - The Daily Life of the Immortal King (2020)
Xem phim
[Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương - The Daily Life of the Immortal King (2020)]
[stt/ 15/15 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương - The Daily Life of the Immortal King [nd] Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương : Năm 6 tuổi, Vương Linh đã giết vua quỷ Tengtian Clam. Đây là câu chuyện về một pháp sư tu luyện toàn năng, phải che giấu sức mạnh của mình và sống giữa một nhóm học sinh tu luyện bình thường. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=alcmMiS1q] [HX #2|https://short.ink/?v=gr2WPJif-] [HX #3|https://short.ink/?v=x-pqPqw6D] [HX #4|https://short.ink/?v=gPFAHTQJ0] [HX #5|https://short.ink/?v=DRo_bgc7P] [HX #6|https://short.ink/?v=U37Dws3gj] [HX #7|https://short.ink/?v=MRCl718od] [HX #8|https://short.ink/?v=9xhAOEcST] [HX #9|https://short.ink/?v=sB08WIEXF] [HX #10|https://short.ink/?v=v9Hq_qcfU] [HX #11|https://short.ink/?v=tHjcZ8jHo] [HX #12|https://short.ink/?v=BI0Ic8uV_] [HX #13|https://short.ink/?v=SmURTNCyV] [HX #14|https://short.ink/?v=qYhzdTXWK] [HX #15|https://short.ink/?v=8clRXxhNT] [drt] Lý Hào Lăng [/drt] [act] Cốc Giang Sơn, Long Ngâm, Tiền Sâm, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 15/15 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem