Nhị Thập Tứ Hiếu - The Twenty-four Filial Exemplars (2018)
0 lượt xem
Nhị Thập Tứ Hiếu - The Twenty-four Filial Exemplars (2018)
Xem phim
[Nhị Thập Tứ Hiếu - The Twenty-four Filial Exemplars (2018)]
[stt/ 24/24 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Nhị Thập Tứ Hiếu - The Twenty-four Filial Exemplars [nd] Từ những góc độ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và những cuộc gặp gỡ khác nhau về lòng hiếu thảo, những câu chuyện thực sự được kể lại một cách chân thật nhất. Bộ phim do đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông Hồ Trữ Tỉ chỉ đạo, với sự tham gia của Phàn Thiếu Hoàng, Khấu Chấn Hải, Trịnh Vĩ, Huỳnh Bằng [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=f4Few9WBH] [HX #2|https://short.ink/?v=1jqb-kl5e] [HX #3|https://short.ink/?v=LZM_ISjt0] [HX #4|https://short.ink/?v=5WD_8I7yX] [HX #5|https://short.ink/?v=FcSPWxaXs] [HX #6|https://short.ink/?v=a4GId6kbE] [HX #7|https://short.ink/?v=gta43EPqB] [HX #8|https://short.ink/?v=3RAcP-_Op] [HX #9|https://short.ink/?v=zzTkh3Toc] [HX #10|https://short.ink/?v=D2de8Xx9e] [HX #11|https://short.ink/?v=Poau0tcCR] [HX #12|https://short.ink/?v=Dsjxncmo2] [HX #13|https://short.ink/?v=KhEU6yxV-] [HX #14|https://short.ink/?v=wLE6HUUb8] [HX #15|https://short.ink/?v=8vrIEpa1Z] [HX #16|https://short.ink/?v=g-B5gSJLA] [HX #17|https://short.ink/?v=Pi6NmDauK] [HX #18|https://short.ink/?v=S1fhkamNI] [HX #19|https://short.ink/?v=AKfwDPe5Q] [HX #20|https://short.ink/?v=mfdtCvlIFd] [HX #21|https://short.ink/?v=FftlnnswK] [HX #22|https://short.ink/?v=GRNwE8IGX] [HX #23|https://short.ink/?v=Q1c1nkB32] [HX #24|https://short.ink/?v=FdKKyvhUP] [drt] Hồ Trữ Tỉ [/drt] [act] Huỳnh Bằng, Khấu Chấn Hải, Phàn Thiếu Hoàng, Trịnh Vĩ, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem