Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật - The Tears of the Great Sage (2020)
0 lượt xem
Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật - The Tears of the Great Sage (2020)
Xem phim
[Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật - The Tears of the Great Sage (2020)]
[stt/ HD Vietsub] [info] [+] Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật - The Tears of the Great Sage [nd] Câu chuyện kể về sau khi Tôn Ngộ Không được sắc phong Đấu Chiến Thắng Phật, tiếp tục những kiếp nạn cùng Đường Tam Tạng, tại đây Ngộ Không gặp phải kiếp nạn sắc tình lục dục nảy sinh tình cảm cùng với nữ yêu chốn hồng trần [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=2uwqT-q8Y] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Pakho Chau, Shengnan Xu, Trương Hình Dư, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem