Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó - Love Story of Court Enemies (2020)
0 lượt xem
Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó - Love Story of Court Enemies (2020)
Xem phim
[Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó - Love Story of Court Enemies (2020)]
[stt/ 25/25 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó - Love Story of Court Enemies [nd] Bộ phim Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó – Love Story of Court Enemies kể về hai tỷ muội Triệu Ngữ Tinh và Thu Kỳ bị phản quân truy sát phải lưu lạc nhau, Ngữ Tinh vì muốn tìm chân tướng diệt môn mà vào thái y viện, còn Thu Kỳ nhập cung thành phi,hai người ở trong cung đình đầy rẫy âm mưu hóa giải khó khăn, từng bước trưởng thành. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=xeqMiUEN4] [HX #2|https://short.ink/?v=3LIpppUoA] [HX #3|https://short.ink/?v=44VGIS0KY] [HX #4|https://short.ink/?v=41WbT9jU5] [HX #5|https://short.ink/?v=RDkfueriS] [HX #6|https://short.ink/?v=VBHasUE92] [HX #7|https://short.ink/?v=HkteiZ886] [HX #8|https://short.ink/?v=s3DHETjAG] [HX #9|https://short.ink/?v=puHmpcvDL] [HX #10|https://short.ink/?v=3NO3IsZmW] [HX #11|https://short.ink/?v=xNvpq5aeg] [HX #12|https://short.ink/?v=6A_D7DoRc] [HX #13|https://short.ink/?v=X1Gxz0m_P] [HX #14|https://short.ink/?v=LidoqLP26] [HX #15|https://short.ink/?v=r4Au72pLU] [HX #16|https://short.ink/?v=vDvVGgsz5] [HX #17|https://short.ink/?v=jVRZ_NqCU] [HX #18|https://short.ink/?v=j_4El5toAv] [HX #19|https://short.ink/?v=onBrFLB_P] [HX #20|https://short.ink/?v=I2U9bt79E] [HX #21|https://short.ink/?v=xkjP_BSaL] [HX #22|https://short.ink/?v=ccYShWFfO] [HX #23|https://short.ink/?v=K5chYm6sV] [HX #24|https://short.ink/?v=s1gr3jkZF] [HX #25|https://short.ink/?v=CjFMCZlLM] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Hàn Cửu Nặc, Ngô Giai Di, Triệu Dịch Khâm, Vu Hiên Hồng Hạo, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 25/25 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem