Quân Vương Bất Diệt - The King: Eternal Monarch (2020)
0 lượt xem
Quân Vương Bất Diệt - The King: Eternal Monarch (2020)
Xem phim
[Quân Vương Bất Diệt - The King: Eternal Monarch (2020)]
[stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Quân Vương Bất Diệt - The King: Eternal Monarch [nd] Cánh cổng kì bí đưa vị đế vương Đại Hàn Đế quốc thời hiện đại đến một thế giới song song. Ở thế giới ấy, anh gặp cô nàng thanh tra cảnh sát đầy nhiệt huyết. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=6tXp-gAAG] [HX #2|https://short.ink/?v=hizQ3iNGw] [HX #3|https://short.ink/?v=4vAIqKCZK] [HX #4|https://short.ink/?v=x-4y0w_op] [HX #5|https://short.ink/?v=YPNJBz_6W] [HX #6|https://short.ink/?v=mHJFNBkKX] [HX #7|https://short.ink/?v=FP1m5HZJU] [HX #8|https://short.ink/?v=-SqktOAtU] [HX #9|https://short.ink/?v=-8I7cd6kD] [HX #10|https://short.ink/?v=gs7m62cih] [HX #11|https://short.ink/?v=BbkJkb9TC] [HX #12|https://short.ink/?v=Km7-74I08] [HX #13|https://short.ink/?v=u2280WpmD] [HX #14|https://short.ink/?v=28R96q2SS] [HX #15|https://short.ink/?v=iNbzsWquY] [HX #16|https://short.ink/?v=rfGfbVG98] [drt] Kim Eun Suk [/drt] [act] Kim Go Eun, Lee Min Ho, Woo Do hwan, [/act]
Quốc gia Phim Hàn Quốc
Cập nhật 09/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem