Sứ Mệnh Thần Thoại: Bữa Tiệc Của Bầy Quạ - Mythic Quest: Raven's Banquet (2020)
0 lượt xem
Sứ Mệnh Thần Thoại: Bữa Tiệc Của Bầy Quạ - Mythic Quest: Raven's Banquet (2020)
Xem phim
[Sứ Mệnh Thần Thoại: Bữa Tiệc Của Bầy Quạ - Mythic Quest: Raven's Banquet (2020)]
[stt/ 09/09 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Sứ Mệnh Thần Thoại: Bữa Tiệc Của Bầy Quạ - Mythic Quest: Raven's Banquet [nd] Sứ Mệnh Thần Thoại: Bữa Tiệc Của Bầy Quạ kể về đội ngũ đằng sau trò chơi video nhiều người chơi nhất mọi thời đại được giao nhiệm vụ xây dựng thế giới, nhào nặn anh hùng và tạo ra những huyền thoại, nhưng những trận chiến khó khăn nhất không xảy ra trong trò chơi – chúng xảy ra trong văn phòng. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=yXpVEr0zE] [HX #2|https://short.ink/?v=CjMop41_p] [HX #3|https://short.ink/?v=2_rzkZ4be] [HX #4|https://short.ink/?v=Ng5nolA-z] [HX #5|https://short.ink/?v=ooP8jfMbn] [HX #6|https://short.ink/?v=txjujjzWW] [HX #7|https://short.ink/?v=BXqIruCgm] [HX #8|https://short.ink/?v=1AnmKfgdZ] [HX #9|https://short.ink/?v=Rje4smfqt] [drt] Charlie Day [/drt] [act] Ashly Burch, Jessie Ennis, Rob McElhenney, [/act]
Thể loại
Quốc gia Phim Mỹ
Cập nhật 09/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 09/09 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem