Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu) - My Dear Destiny (2020)
0 lượt xem
Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu) - My Dear Destiny (2020)
Xem phim
[Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu) - My Dear Destiny (2020)]
[stt/ 36/36 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu) - My Dear Destiny [nd] Sửu Phi Giá Đáo – Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu kể về thời Hi Hòa, Lan Châu là nơi sinh sóng của Nhân tộc, Vu tộc và Lang tộc. Mỗi tộc tự mình cai trị, duy trì quan hệ hòa hảo. Thành nữ Vu tộc Mễ Thất Thất do cơ duyên mà lưu lạc xuống Nhân tộc, bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trong hậu cung của Nghĩa Kỳ Vương Lữ Ngạo. Cuối cùng hai người cùng nhau giải quyết hỗn loạn giữa ba tộc, trả lại cho dân chúng thiên hạ thái bình. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=l9l_3Q-o-] [HX #2|https://short.ink/?v=WMtAyVqZt] [HX #3|https://short.ink/?v=vpapu3mDb] [HX #4|https://short.ink/?v=xKiE0F5gG] [HX #5|https://short.ink/?v=C2LWg3dTd] [HX #6|https://short.ink/?v=Ev2QFQc-G] [HX #7|https://short.ink/?v=XiTnFvRAO] [HX #8|https://short.ink/?v=zPU7BFlRv] [HX #9|https://short.ink/?v=ugxUUeuAg] [HX #10|https://short.ink/?v=x-esn_4ms] [HX #11|https://short.ink/?v=hj_KWjT07] [HX #12|https://short.ink/?v=8H3gOtGID] [HX #13|https://short.ink/?v=06f7lnfCA] [HX #14|https://short.ink/?v=thXVnx6xP] [HX #15|https://short.ink/?v=_BOF2CUww] [HX #16|https://short.ink/?v=X00jvzyzw] [HX #17|https://short.ink/?v=E3Au8Tc0_] [HX #18|https://short.ink/?v=FXR7tSSpV] [HX #19|https://short.ink/?v=2ZLRPbbTW] [HX #20|https://short.ink/?v=mfBDf9bhM] [HX #21|https://short.ink/?v=26w0Ksp2F] [HX #22|https://short.ink/?v=8VvFDzZfp] [HX #23|https://short.ink/?v=1OABg193A] [HX #24|https://short.ink/?v=3yzMs3ssI] [HX #25|https://short.ink/?v=HMa5qgOjK] [HX #26|https://short.ink/?v=U0juzA2Rx] [HX #27|https://short.ink/?v=sapEeLl2d] [HX #28|https://short.ink/?v=jHZ74RGd-] [HX #29|https://short.ink/?v=xMFD60OWO] [HX #30|https://short.ink/?v=sJHQ0dCel] [HX #31|https://short.ink/?v=EkSVvOkoA] [HX #32|https://short.ink/?v=Cr5aXQtLt] [HX #33|https://short.ink/?v=Sa4ns4XIT] [HX #34|https://short.ink/?v=yzaFy_35x] [HX #35|https://short.ink/?v=LMLH-hTDK] [HX #36|https://short.ink/?v=Wd1Lthrs6] [drt] Thẩm Kim Phi [/drt] [act] Hồ Ý Hoàn, Lý Ca Dương, Ôn Bích Hà, Trương Lâm Nghệ, Trương Tư Phàm, Vương Thiến, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 18/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 36/36 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem