Thái Cổ Thần Vương - God of Lost Fantasy (2020)
0 lượt xem
Thái Cổ Thần Vương - God of Lost Fantasy (2020)
Xem phim
[Thái Cổ Thần Vương - God of Lost Fantasy (2020)]
[stt/ 52/52 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thái Cổ Thần Vương - God of Lost Fantasy [nd] Thái Cổ Thần Vương kể về Tần Vấn Thiên thuở nhỏ yếu ớt, từ nhỏ bị ép đến ăn nhờ ở đậu Bạch gia. Sau này, Bạch gia cậy quyền thế, hủy bỏ hôn ước với Diệp gia, càng muốn giết Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chạy thoát, vừa lúc gặp phải biến cố trong hoàng thất. Tam hoàng tử Nghệ Thiên Kiêu soán vị, Tần gia trung liệt bị chém cả nhà. Tần Vấn Thiên tránh thoát một kiếp, một mình lẻn vào hoàng thành, lập lời thề trừ bỏ gian nịnh, chỉnh đốn quốc gia. Trên đường đi, Tần Vô Viêm làm bạn với Nhược Hoan, tới Cửu Hoa Môn học võ. Không ngờ Thái tử Nghệ Vô Vi cũng đang ẩn nấp ở đây. Tần Vô Viêm cùng Mạc gia trưởng nữ Mạc Khuynh Thành bảo vệ Nghệ Vô Vi, giúp Vệ Vô Vi trở thành hoàng đế. Cuối cùng, hắn không màng danh lợi, cùng Mạc Khuynh Thành ở lại Cửu Hoa Môn thủ hộ vệ quốc. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=euLscpToF] [HX #2|https://short.ink/?v=t65d2wX1J] [HX #3|https://short.ink/?v=FAXzu7hxn] [HX #4|https://short.ink/?v=bFZwnOgRV] [HX #5|https://short.ink/?v=qv6pIGF19] [HX #6|https://short.ink/?v=7bEwllwFE] [HX #7|https://short.ink/?v=8ABp_x7iZ] [HX #8|https://short.ink/?v=Ihi5Iy7OP] [HX #9|https://short.ink/?v=ghWtFvX6H] [HX #10|https://short.ink/?v=x-IHsoVH1] [HX #11|https://short.ink/?v=G3-B9fBbI] [HX #12|https://short.ink/?v=hrf61RHcq] [HX #13|https://short.ink/?v=cVMNwLcf6] [HX #14|https://short.ink/?v=w9Z5e8bNV] [HX #15|https://short.ink/?v=QRyCPK5_w] [HX #16|https://short.ink/?v=BoFeIwARA] [HX #17|https://short.ink/?v=dytkRaUUj] [HX #18|https://short.ink/?v=XAG3lXa_T] [HX #19|https://short.ink/?v=b7B5LAfo7] [HX #20|https://short.ink/?v=LHLA-ckTQ] [HX #21|https://short.ink/?v=JfG2TlZGO] [HX #22|https://short.ink/?v=IP6xmBbn0] [HX #23|https://short.ink/?v=4M7DyQX29] [HX #24|https://short.ink/?v=1BBPsYqA_] [HX #25|https://short.ink/?v=Ovqeg-0Wi] [HX #26|https://short.ink/?v=XKLrH2Ye9] [HX #27|https://short.ink/?v=PzhFyrtZL] [HX #28|https://short.ink/?v=gCpTfaEMw] [HX #29|https://short.ink/?v=Imgd3btJb] [HX #30|https://short.ink/?v=8fTpUIceX] [HX #31|https://short.ink/?v=ecsmpWD43] [HX #32|https://short.ink/?v=wLymldxD6] [HX #33|https://short.ink/?v=Il0lm4VYf] [HX #34|https://short.ink/?v=VHK1r7cOf] [HX #35|https://short.ink/?v=RQJVaWf7i] [HX #36|https://short.ink/?v=YpCesa8MI] [HX #37|https://short.ink/?v=uPLKrdWE2] [HX #38|https://short.ink/?v=_QSLBZgrr] [HX #39|https://short.ink/?v=qvifK33W4] [HX #40|https://short.ink/?v=RMGHLUg5o] [HX #41|https://short.ink/?v=n1O7uqGgv] [HX #42|https://short.ink/?v=7TtSMsSUw] [HX #43|https://short.ink/?v=Ejgaw9kRU] [HX #44|https://short.ink/?v=e5LI4PSOp] [HX #45|https://short.ink/?v=MQnjnS3Q3] [HX #46|https://short.ink/?v=HH7y4CyPo] [HX #47|https://short.ink/?v=4_tBJuq2I] [HX #48|https://short.ink/?v=pnPkT2l6J] [HX #49|https://short.ink/?v=kk-ddwn3b] [HX #50|https://short.ink/?v=metpzu0ss] [HX #51|https://short.ink/?v=lepBerF_a] [HX #52|https://short.ink/?v=eDHFDK8fb] [drt] Hồ Trữ Tỉ [/drt] [act] Hướng Tá, Lâm Trừng, Thang Tinh Mị, Thịnh Nhất Luân, Trần Mạnh Kỳ, Trần Mộng Giao, Vương Tử Văn, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 52/52 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem