Thần Y Hoàng Phủ - Imperial Physician Huangfu (2019)
0 lượt xem
Thần Y Hoàng Phủ - Imperial Physician Huangfu (2019)
Xem phim
[Thần Y Hoàng Phủ - Imperial Physician Huangfu (2019)]
[stt/ 40/40 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Thần Y Hoàng Phủ - Imperial Physician Huangfu [nd] Thời Ngụy Tấn, trong hoàng cung xảy ra một vụ huyết án. Cung nữ Anh Huệ đã chạy trốn khỏi hoàng cung sau khi cha mẹ cô bị giết. Tương truyền Anh Huệ còn mang theo chương sách quan trọng trong cẩm nang y được Hoa Đà. Hoàng Thượng ban lệnh cho Tư Mã Khôi và đại nhân Vương Tán truy bắt Anh Huệ. Hoàng Phủ Mật là đệ tử của Thiện Trân – người được hoàng thất sủng ái và được Hoàng Thượng ban cho cung nữ Hương Linh làm vợ- đã cứu được Hương Linh khi cô bị Lương Kế cướp đi. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=GcyJ9ZDRp] [HX #2|https://short.ink/?v=3s4vtpHEy] [HX #3|https://short.ink/?v=ENqQKkcjS] [HX #4|https://short.ink/?v=eOYk5vGFe] [HX #5|https://short.ink/?v=unZdReXoO] [HX #6|https://short.ink/?v=fn--kNAgb] [HX #7|https://short.ink/?v=VaCJbGrA_] [HX #8|https://short.ink/?v=EQ243gMhc] [HX #9|https://short.ink/?v=yOFDWNmj6] [HX #10|https://short.ink/?v=TOPnYzsEQ] [HX #11|https://short.ink/?v=k4OiRfD5L] [HX #12|https://short.ink/?v=Bm22is_6V] [HX #13|https://short.ink/?v=rhyMTha32] [HX #14|https://short.ink/?v=kVsBTaVfv] [HX #15|https://short.ink/?v=EX1ZYd50M] [HX #16|https://short.ink/?v=O926nDcS_] [HX #17|https://short.ink/?v=fcCSEKpQt] [HX #18|https://short.ink/?v=SN9hCMjjZ] [HX #19|https://short.ink/?v=dgPlWhpB5] [HX #20|https://short.ink/?v=0xIAfQG2G] [HX #21|https://short.ink/?v=SfkSBTVbB] [HX #22|https://short.ink/?v=9GKQilF0t] [HX #23|https://short.ink/?v=29UfIhCdi] [HX #24|https://short.ink/?v=gqL5oT4CA] [HX #25|https://short.ink/?v=038uxNqkH] [HX #26|https://short.ink/?v=YPmNp-lyIu] [HX #27|https://short.ink/?v=ZLAydIdIe] [HX #28|https://short.ink/?v=6HTioMX7c] [HX #29|https://short.ink/?v=FDf-09XQR] [HX #30|https://short.ink/?v=sKI-fZkdx] [HX #31|https://short.ink/?v=jiVFYWBCi] [HX #32|https://short.ink/?v=3FH6lg0OE] [HX #33|https://short.ink/?v=pKUQnKtBE] [HX #34|https://short.ink/?v=UJm8gmONi] [HX #35|https://short.ink/?v=jhBhvBZ1J] [HX #36|https://short.ink/?v=Hh43PRv1X] [HX #37|https://short.ink/?v=r9HGuUm1t] [HX #38|https://short.ink/?v=aOrUxfy2W] [HX #39|https://short.ink/?v=dHrkXaFNn] [HX #40|https://short.ink/?v=LdLVu_6vj] [drt] Lý Hàn Thao [/drt] [act] Chu Phóng, Phàn Thiếu Hoàng, Tiêu Ân Tuấn, Tiêu Thông, Trần Hạo Dân, Trần Kế Minh, Vương Âu, Vương Huyễn Y, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 18/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 40/40 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem