Thanh Xuân Cảnh Sự - Caught In The Heartbeat (2018)
0 lượt xem
Thanh Xuân Cảnh Sự - Caught In The Heartbeat (2018)
Xem phim
[Thanh Xuân Cảnh Sự - Caught In The Heartbeat (2018)]
[stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thanh Xuân Cảnh Sự - Caught In The Heartbeat [nd] Phim Thanh Xuân Cảnh Sự nói về Thanh niên Đường Nhất Tu lập chí quyết tâm trở thành một cảnh sát chính nghĩa. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ tại bệnh viện, anh vô tình gặp gỡ Cổ Tĩnh. Cổ Tĩnh vốn là con nhà cảnh sát, nhưng đang bị hôn mê nhưng vô tình Nhất Tu đã khiến cho Cổ Tĩnh được tỉnh dậy, hoạt động được bình thường nhưng kí ức lại bị mất đi. Cổ Tĩnh với trí nhớ và năng lực phân tích hơn người, thông qua nhiều khảo thí và huấn luyện cũng trở thành cảnh sát. Đường Nhất Tu và Cổ Tĩnh trở thành một đôi phá án cực ăn ý. Trải qua nhiều quá trình, Đường Nhất Tu cũng giúp đỡ Cổ Tĩnh tìm kiếm lại kí ức đã bị mất. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=FEYmoajUy] [HX #2|https://short.ink/?v=wvvHhKcuH] [HX #3|https://short.ink/?v=RVlM3Q6yG] [HX #4|https://short.ink/?v=Zg__npaO3] [HX #5|https://short.ink/?v=Fc3BBaadr] [HX #6|https://short.ink/?v=9m3hYiw27] [HX #7|https://short.ink/?v=KDY8MkJVS] [HX #8|https://short.ink/?v=odzpIJb63] [HX #9|https://short.ink/?v=gh2dsap3X] [HX #10|https://short.ink/?v=jk6CEKE29] [HX #11|https://short.ink/?v=ynwcPg8Rl] [HX #12|https://short.ink/?v=FbuGUDOLw] [HX #13|https://short.ink/?v=FAWFjSdEu] [HX #14|https://short.ink/?v=6t0nJRY1E] [HX #15|https://short.ink/?v=U8cWMqcBE] [HX #16|https://short.ink/?v=9SGpSHQ7G] [HX #17|https://short.ink/?v=hCegavUq_] [HX #18|https://short.ink/?v=dIfBsSJs9] [HX #19|https://short.ink/?v=HxCkme6SG] [HX #20|https://short.ink/?v=0N4x5bEzZ] [HX #21|https://short.ink/?v=-8fxSPi__] [HX #22|https://short.ink/?v=4O7Kr7gw6] [HX #23|https://short.ink/?v=MoFEEFHdB] [HX #24|https://short.ink/?v=SUUP6KoYD] [HX #25|https://short.ink/?v=cvFQUXp1p] [HX #26|https://short.ink/?v=-5sxRXBEu] [HX #27|https://short.ink/?v=KW2Yc8_vw] [HX #28|https://short.ink/?v=cM6qBQDQt] [HX #29|https://short.ink/?v=HTrM-pxvV] [HX #30|https://short.ink/?v=pohSsvmgB] [HX #31|https://short.ink/?v=x8xCLTLAm] [HX #32|https://short.ink/?v=xV7Hw3RQF] [HX #33|https://short.ink/?v=_UNZ2tEN3] [HX #34|https://short.ink/?v=uauG0K0IL] [HX #35|https://short.ink/?v=vuxjzw-l0] [HX #36|https://short.ink/?v=yhW5K-1K_] [HX #37|https://short.ink/?v=hPjFrnROL] [HX #38|https://short.ink/?v=PBLFeOTo7] [HX #39|https://short.ink/?v=Oefr41whB] [HX #40|https://short.ink/?v=S47m1WMRj] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Dương Đình Đông, Ngụy Đại Huân, Ngụy Thiên, Tiêu Tuấn Diễm, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem