Thế Gả Công Chúa - For Married Doctress (2020)
0 lượt xem
Thế Gả Công Chúa - For Married Doctress (2020)
Xem phim
[Thế Gả Công Chúa - For Married Doctress (2020)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thế Gả Công Chúa - For Married Doctress [nd] Bộ phim được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Không Không. Nội dung kể về Liễu Tịnh – con gái thái phó Trần Quốc – bị ép phải giả mạo là công chúa để gả cho Hoàng Đế Chu Quốc Vũ Văn Ung. Hai người sau đó cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chống lại các âm mưu triều chính để hạnh phúc bên nhau. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=11prUMfn4] [HX #2|https://short.ink/?v=dRG4Ca2Y1] [HX #3|https://short.ink/?v=sYqVSFSru] [HX #4|https://short.ink/?v=gpAXD4UMf] [HX #5|https://short.ink/?v=wznt3swMA] [HX #6|https://short.ink/?v=VJkjkSdIt] [HX #7|https://short.ink/?v=rBzbWmIum] [HX #8|https://short.ink/?v=fdWDZ_DMb] [HX #9|https://short.ink/?v=--bdVBTuX] [HX #10|https://short.ink/?v=OwWp2JLW2] [HX #11|https://short.ink/?v=IHYLUpCRU] [HX #12|https://short.ink/?v=LeyX2sWOr] [HX #13|https://short.ink/?v=UYEtOyIeV] [HX #14|https://short.ink/?v=abgn7rEMc] [HX #15|https://short.ink/?v=8_9zom3yI] [HX #16|https://short.ink/?v=YKBX2ny-l] [HX #17|https://short.ink/?v=jpOnltBvb] [HX #18|https://short.ink/?v=CVty0KMyA] [HX #19|https://short.ink/?v=xrd1zaqzk] [HX #20|https://short.ink/?v=TOdQJUZQ2] [HX #21|https://short.ink/?v=z5CxQKhWV] [HX #22|https://short.ink/?v=l3Sgz6Yoj] [HX #23|https://short.ink/?v=EYtlrS2kW] [HX #24|https://short.ink/?v=hhbb95S9T] [drt] Dương Tiểu Ba [/drt] [act] Cống Mễ, Mễ Nhiệt, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 05/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem