Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World (2019)
0 lượt xem
Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World (2019)
Xem phim
[Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World (2019)]
[stt/ 24/24 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World [nd] Phim kể về Thẩm Hào, vì muốn minh oan cho cha và Thiên Cơ Thập Nhị Cung nên đã trà trộn vào Hình Luật Tư nhằm điều tra vụ án năm xưa, tại đây Thẩm Hào đã gặp được Vạn Quân Linh, công chúa đương triều, từ cặp đôi oan gia, cả hai đã dần bi thu hút bởi tính cách của nhau và bước lên con đường ái tình đầy chông gai và trắc trở cùng những vụ án bí ẩn kinh thiên động địa. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=yKZtVtZAw] [HX #2|https://short.ink/?v=98ahRvtxw] [HX #3|https://short.ink/?v=yb6TWCcgb] [HX #4|https://short.ink/?v=c4e7esC1M] [HX #5|https://short.ink/?v=lByGbYUuB] [HX #6|https://short.ink/?v=IzLcGqFhw] [HX #7|https://short.ink/?v=QmUomFZ8Y] [HX #8|https://short.ink/?v=wMo3zro4l] [HX #9|https://short.ink/?v=hYJrotLrP] [HX #10|https://short.ink/?v=j_ZjUEn79] [HX #11|https://short.ink/?v=CzrY32gO8] [HX #12|https://short.ink/?v=eDrmBoBNo] [HX #13|https://short.ink/?v=JhNXNP4JGo] [HX #14|https://short.ink/?v=1nPfrFg0Un] [HX #15|https://short.ink/?v=9Qwl2fFMY] [HX #16|https://short.ink/?v=tERDxlIZI] [HX #17|https://short.ink/?v=hUlsgbRFr] [HX #18|https://short.ink/?v=xhi90ACnD] [HX #19|https://short.ink/?v=gFrUyow3F] [HX #20|https://short.ink/?v=lzsO3QmTv] [HX #21|https://short.ink/?v=5Ml7nPnuk] [HX #22|https://short.ink/?v=PoZfGaHsf2] [HX #23|https://short.ink/?v=zOZd2pRo1] [HX #24|https://short.ink/?v=Vb0EWXqiV] [drt] Trần Bằng [/drt] [act] Hồ Ý Tuyền, Khâu Hồng Khải, Tống Văn Tác, Trần Mộng Hy, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 05/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem