Thiên Vũ Kỷ - Dance of the Sky Empire (2020)
0 lượt xem
Thiên Vũ Kỷ - Dance of the Sky Empire (2020)
Xem phim
[Thiên Vũ Kỷ - Dance of the Sky Empire (2020)]
[stt/ 28/28 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thiên Vũ Kỷ - Dance of the Sky Empire [nd] Nội dung xoay quanh Lý Huyền (Hứa Khải) lạc trên dãy Chung Nam bảng lảng mây mờ và khói tím, Ma Vân thư viện là học viện đào tạo văn, võ và kỳ môn độn giáp lừng danh nhất Đại Đường. Cứ mười năm trường mới tuyển chọn sinh đồ một lần, đa phần những người trúng tuyển đều xuất thân danh gia vọng tộc, hoặc lắm tiền nhiều của, hoặc văn võ song toàn. Nhưng năm nay, người đầu tiên thi đỗ rồi nghiễm nhiên bước lên bảo tọa đại sư huynh lại là Lý Huyền, một tiểu tử lang bạt, thi từ ca phú không biết, kiếm giáo đao cung chẳng thông. Bù lại, gã ta cực kỳ mưu trí, cực kỳ tự tin, cho rằng ai cũng có sở trường ưu điểm của riêng mình. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=-q9bxq9af] [HX #2|https://short.ink/?v=a1ho2__bA] [HX #3|https://short.ink/?v=vereQGhkN] [HX #4|https://short.ink/?v=xSXBmPsmM] [HX #5|https://short.ink/?v=Mux2pV9MU] [HX #6|https://short.ink/?v=bwawjOltt] [HX #7|https://short.ink/?v=ExoUXZZsu] [HX #8|https://short.ink/?v=qpXFZEaYY] [HX #9|https://short.ink/?v=IGG7GTbWQ] [HX #10|https://short.ink/?v=85JgNe0fp] [HX #11|https://short.ink/?v=buXAe25TS] [HX #12|https://short.ink/?v=7YmDVUhio] [HX #13|https://short.ink/?v=FtQG59YUK] [HX #14|https://short.ink/?v=A_SKEsAjZ] [HX #15|https://short.ink/?v=EHLbHT_cO] [HX #16|https://short.ink/?v=Le_GmcWjS] [HX #17|https://short.ink/?v=XrZR_TkCd] [HX #18|https://short.ink/?v=p1LSW5mcY] [HX #19|https://short.ink/?v=oKxOtJZYF] [HX #20|https://short.ink/?v=TjXwy7MhG] [HX #21|https://short.ink/?v=k0C1RUQs7] [HX #22|https://short.ink/?v=jplGoQFtn] [HX #23|https://short.ink/?v=HVxRksRgY] [HX #24|https://short.ink/?v=mFCVg4YUw] [HX #25|https://short.ink/?v=IMKTzFC4_] [HX #26|https://short.ink/?v=sDIv8Udcd] [HX #27|https://short.ink/?v=hIOhHeQ-k] [HX #28|https://short.ink/?v=DHDmbeaiq] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đang cập nhật [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 28/28 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem