Thiếu Nữ Đại Nhân - Maiden Holmes (2020)
0 lượt xem
Thiếu Nữ Đại Nhân - Maiden Holmes (2020)
Xem phim
[Thiếu Nữ Đại Nhân - Maiden Holmes (2020)]
[stt/ 32/32 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thiếu Nữ Đại Nhân - Maiden Holmes [nd] Thiếu Nữ Đại Nhân kể về thời kỳ Nạp quốc Phạn Duyên vượt biên giới vào xâm lấn, Tề vương Bùi Diễn Chi mười chín tuổi, lãnh mệnh lúc lâm nguy, hắn hăng hái chiến đấu đẫm máu xoay chuyển chiến tranh, vào giây phút cuối cùng lại trúng mai phục, toàn quân bị diệt. Tề Vương tìm được đường sống trong chỗ chết trở về lại bị Vân vương vấn tội, tước đi binh quyền. Đối mặt với Vân vương nâng đỡ ấu đế đăng cơ, ngầm đoạt hoàng quyền, Tề vương cùng Tiểu hoàng đế thỏa thuận cùng nhau, lựa chọn tạm thời nhượng bộ. Từ đó, Tề Vương không hỏi đến triều cương nữa, lén dùng tên giả là Bùi Chiêu, bắt đầu du hí nhân gian. Kì thật là đi âm thầm điều tra chân tướng bại trận năm đó. Người tra án đều tai ngơ mắt điếc nên vụ án dần đi vào ngõ cụt, Bùi Chiêu ở huyện Thanh Thủy quen biết được Tô Từ, kết bạn cùng thiếu trang chủ Phi Vân sơn trang Tạ Bắc Minh, cùng con gái của Độc vương là Đổng Như Song, bốn người kết thành một tổ điều tra án nhỏ. Theo vụ án, mỗi người từ phá án, bị giam, nguy hiểm theo đuôi. Thân phận thật của Tô Từ bị vạch trần, uẩn khúc của vụ án chiến tranh năm đó dần dần hiện ra, tổ tra án của bốn người bị cuốn vào sự tranh đoạt của hoàng quyền, thật nhiều khảo nghiệm đang chờ sự thật, tình yêu, tình bạn cùng tình thân. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=6vmlAS2dN] [HX #2|https://short.ink/?v=b25wazCP8] [HX #3|https://short.ink/?v=EUUhkg_Ru] [HX #4|https://short.ink/?v=mkKlUM1f8] [HX #5|https://short.ink/?v=FeNTDBIxz] [HX #6|https://short.ink/?v=2Wzz8CVyW] [HX #7|https://short.ink/?v=F2oESUpYt] [HX #8|https://short.ink/?v=TJ0LrUz_T] [HX #9|https://short.ink/?v=2wTAI9iBb] [HX #10|https://short.ink/?v=c6yS6tuga] [HX #11|https://short.ink/?v=qOpj6ltjY] [HX #12|https://short.ink/?v=BDhWtdclw] [HX #13|https://short.ink/?v=fQw_Qh5MY] [HX #14|https://short.ink/?v=RSoACsVT8] [HX #15|https://short.ink/?v=3NGB88vEE] [HX #16|https://short.ink/?v=bFOWuXVIT] [HX #17|https://short.ink/?v=O-xE_Jeuh] [HX #18|https://short.ink/?v=hlor3WDzT] [HX #19|https://short.ink/?v=xFDDLVkAY] [HX #20|https://short.ink/?v=it6cHOfkd] [HX #21|https://short.ink/?v=sSlo8-mko] [HX #22|https://short.ink/?v=OKv2pr0Tk] [HX #23|https://short.ink/?v=amRYriY6w] [HX #24|https://short.ink/?v=RZNnBhkB3] [HX #25|https://short.ink/?v=ghlFYa1pw] [HX #26|https://short.ink/?v=VYvuEHkAH] [HX #27|https://short.ink/?v=LmdMiYD3N] [HX #28|https://short.ink/?v=G588PKQEp] [HX #29|https://short.ink/?v=e3VlDopUB] [HX #30|https://short.ink/?v=p_q-gRM4p] [HX #31|https://short.ink/?v=iG7as8V9I] [HX #32|https://short.ink/?v=wgIGLIml1] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Trần Dao, Trương Gia Đỉnh, Trương Lăng Hách, Vương Nghệ Triết, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 32/32 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem