Thông Thiên Địch Nhân Kiệt - Detective Dee (2017)
0 lượt xem
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt - Detective Dee (2017)
Xem phim
[Thông Thiên Địch Nhân Kiệt - Detective Dee (2017)]
[stt/ 66/66 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Thông Thiên Địch Nhân Kiệt - Detective Dee [nd] Năm giữa Đường Cao Tông, Diêm Lập Bổn gặp gỡ Địch Nhân Kiệt trong trường hợp bị ngồi tù oan ức, sau khi giúp đỡ Địch Nhân Kiệt thì y quay sang tự cứu mình và phát hiện ra vụ án có nhiều điểm kỳ lạ. May mắn thay Hoàng Thượng cũng phái y đi Cảm Nghiệp Tự để điều tra lại vụ án này, y liền quyết định đi cùng với Địch Nhân Kiệt, tại Cảm Nghiệp Tự, Địch Nhân Kiệt trổ tài phá án kỳ quái hóa giải một cuộc đại kiếp nạn Phật Môn và đem lòng yêu thích Võ Mỵ Nương (Võ Tắc Thiên). [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=ATDXegkAU] [HX #2|https://short.ink/?v=pz73-c24S] [HX #3|https://short.ink/?v=BokYvIXX8] [HX #4|https://short.ink/?v=Lm_Av069g] [HX #5|https://short.ink/?v=8LtD-JaCU] [HX #6|https://short.ink/?v=q4rkr9nrO] [HX #7|https://short.ink/?v=Dx8AsZ_YK] [HX #8|https://short.ink/?v=wlVyVuLILo] [HX #9|https://short.ink/?v=57EHFB0Kg] [HX #10|https://short.ink/?v=b7_Wcaqrm] [HX #11|https://short.ink/?v=ZHu863YMC] [HX #12|https://short.ink/?v=NOzQcY0qI] [HX #13|https://short.ink/?v=yeDacSuv1] [HX #14|https://short.ink/?v=ZN0SyA70gC] [HX #15|https://short.ink/?v=sclqOcqaR] [HX #16|https://short.ink/?v=nqthJ0kKQ] [HX #17|https://short.ink/?v=Njb1_sB-G] [HX #18|https://short.ink/?v=2n0-XNVw5] [HX #19|https://short.ink/?v=vbOBkV99s] [HX #20|https://short.ink/?v=bJa2t9CSb] [HX #21|https://short.ink/?v=HSDfPFjI_] [HX #22|https://short.ink/?v=qupqbV1Kz] [HX #23|https://short.ink/?v=HxGlI2QPv] [HX #24|https://short.ink/?v=gkd3615w_] [HX #25|https://short.ink/?v=P8L-WGuDW] [HX #26|https://short.ink/?v=o-4mrhnK3] [HX #27|https://short.ink/?v=713TnEcOK] [HX #28|https://short.ink/?v=hs72p3CRP] [HX #29|https://short.ink/?v=NWH85CsjV] [HX #30|https://short.ink/?v=0jHGaPVbj] [HX #31|https://short.ink/?v=CM5rTBVWP] [HX #32|https://short.ink/?v=nz__uQbNR] [HX #33|https://short.ink/?v=WI9yxCd8f] [HX #34|https://short.ink/?v=hEIWkfXvu] [HX #35|https://short.ink/?v=jfwtDJs1g] [HX #36|https://short.ink/?v=z4IALjIOB] [HX #37|https://short.ink/?v=M8X3DExbF] [HX #38|https://short.ink/?v=us5PTW8vm] [HX #39|https://short.ink/?v=qiE0zwz4Vl] [HX #40|https://short.ink/?v=1PBX_lIFh] [HX #41|https://short.ink/?v=wvGKNr6be] [HX #42|https://short.ink/?v=_XG3kO1X3] [HX #43|https://short.ink/?v=UgRENCUoZ] [HX #44|https://short.ink/?v=oyxQsAkTT] [HX #45|https://short.ink/?v=GxWMKBpNn] [HX #46|https://short.ink/?v=qLzTSXp7gF] [HX #47|https://short.ink/?v=wNo_mv03V] [HX #48|https://short.ink/?v=QFgUmGdRQ] [HX #49|https://short.ink/?v=x9uQrgzbz] [HX #50|https://short.ink/?v=KeVpQjmuu] [HX #51|https://short.ink/?v=_hOmeZ53U] [HX #52|https://short.ink/?v=erZ5y0OAh] [HX #53|https://short.ink/?v=PoU2UuMuP] [HX #54|https://short.ink/?v=8EMZrsJB6] [HX #55|https://short.ink/?v=SPsGdeClI] [HX #56|https://short.ink/?v=Xc312FkL-] [HX #57|https://short.ink/?v=IfQfXOMnv] [HX #58|https://short.ink/?v=LLuxvDBsy] [HX #59|https://short.ink/?v=EbExh3fgh] [HX #60|https://short.ink/?v=yBmxizQfc] [HX #61|https://short.ink/?v=MJg_MwnXR] [HX #62|https://short.ink/?v=wW66U6wCD] [HX #63|https://short.ink/?v=9CmBY6wR0] [HX #64|https://short.ink/?v=dlpBqjwjgV] [HX #65|https://short.ink/?v=w0K6JLD_G] [HX #66|https://short.ink/?v=CtO3PmvZx] [drt] Diệp Chiêu Nghi [/drt] [act] Bạch Băng, Hám Thanh Tử, Nhậm Gia Luân, Trần Dịch, Vương Vũ, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 66/66 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem