Thu Thiền - Autumn Cicada (2020)
0 lượt xem
Thu Thiền - Autumn Cicada (2020)
Xem phim
[Thu Thiền - Autumn Cicada (2020)]
[stt/ 49/49 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thu Thiền - Autumn Cicada [nd] Thu Thiền lấy bối cảnh thời Dân quốc, khi Hồng Kông bị Nhật xâm chiếm vào cuối năm 1941 kể về Diệp Xung (Nhậm Gia Luân) – một đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc trong vai gián điệp dưới vỏ bọc một sĩ quan Nhật tại Hồng Kông. Diệp Xung luôn tôn thờ chủ nghĩa yêu nước, và anh tới Hồng Kông là để thành lập cơ quan cảnh sát và tình báo quân sự ở Hồng Kông. Công việc này đã khiến Diệp Xung gặp nguy hiểm khi thân phận luôn bị nghi ngờ và có nguy cơ bại lộ. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=A5Q5n4U-g] [HX #2|https://short.ink/?v=kLDmIMcQZ] [HX #3|https://short.ink/?v=Ut0AuFmtN] [HX #4|https://short.ink/?v=PlY0R7U2M] [HX #5|https://short.ink/?v=N3ag8nxvc] [HX #6|https://short.ink/?v=rssPDM0XI] [HX #7|https://short.ink/?v=4dF0NpfE5] [HX #8|https://short.ink/?v=nwN72QTad] [HX #9|https://short.ink/?v=ZcKoZEPOS] [HX #10|https://short.ink/?v=zhWxOKFrt] [HX #11|https://short.ink/?v=nE_lQQgCe] [HX #12|https://short.ink/?v=E7jFAvsMx] [HX #13|https://short.ink/?v=xZHfLiKjT] [HX #14|https://short.ink/?v=4UL2FWLxj] [HX #15|https://short.ink/?v=F79Yr-c1-] [HX #16|https://short.ink/?v=SIQutyRLe] [HX #17|https://short.ink/?v=dbaNfOePE] [HX #18|https://short.ink/?v=NXcEQWCqr] [HX #19|https://short.ink/?v=P_uV0cvXs] [HX #20|https://short.ink/?v=tMFVSjtd4] [HX #21|https://short.ink/?v=S531XrVgX] [HX #22|https://short.ink/?v=6LA4Kaap8] [HX #23|https://short.ink/?v=VMuhKWhA_] [HX #24|https://short.ink/?v=RtuEdH_2S] [HX #25|https://short.ink/?v=vEoJI-3CJ] [HX #26|https://short.ink/?v=XDyxEWxZH] [HX #27|https://short.ink/?v=fRBomGyc0] [HX #28|https://short.ink/?v=hXK_br1w6] [HX #29|https://short.ink/?v=n7yjL3aVK] [HX #30|https://short.ink/?v=gijYxjpYx] [HX #31|https://short.ink/?v=8eKyuyZQp] [HX #32|https://short.ink/?v=8XlHZgDbC] [HX #33|https://short.ink/?v=mrkDVEs7E] [HX #34|https://short.ink/?v=8tm2djOpB] [HX #35|https://short.ink/?v=kZl-r1vVq] [HX #36|https://short.ink/?v=1E4B3o7wT] [HX #37|https://short.ink/?v=m6ZHRs9rX] [HX #38|https://short.ink/?v=ymryA_mcJ] [HX #39|https://short.ink/?v=ZJIifvcV8] [HX #40|https://short.ink/?v=K5T6WJ-3w] [HX #41|https://short.ink/?v=aFeL0NOWE] [HX #42|https://short.ink/?v=Shp35fP2o] [HX #43|https://short.ink/?v=1LJz40DHw] [HX #44|https://short.ink/?v=R8ayuaD9u] [HX #45|https://short.ink/?v=kt2HZt7Ca] [HX #46|https://short.ink/?v=V2UYo3XLF] [HX #47|https://short.ink/?v=PsjypNw4d] [HX #48|https://short.ink/?v=6NgCZYq6D] [HX #49|https://short.ink/?v=j0XOVKhSy] [drt] Lý Ngang [/drt] [act] Hà Đỗ Quyên, Lưu Hoan, Lưu Học Nghĩa, Lý Mạn, Nhậm Gia Luân, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 31/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 49/49 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem