Tinh Thần Biến (Phần 2) - Stellar Transformation 2 (2020)
0 lượt xem
Tinh Thần Biến (Phần 2) - Stellar Transformation 2 (2020)
Xem phim
[Tinh Thần Biến (Phần 2) - Stellar Transformation 2 (2020)]
[stt/ 12/12 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Tinh Thần Biến (Phần 2) - Stellar Transformation 2 [nd] Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=CerOvqGvV] [HX #2|https://short.ink/?v=UoHgbCD0G] [HX #3|https://short.ink/?v=sHMQHm7fB] [HX #4|https://short.ink/?v=vZytI5qal] [HX #5|https://short.ink/?v=ZMOkH1e14] [HX #6|https://short.ink/?v=h03gp39Sj] [HX #7|https://short.ink/?v=NX8nw5XTA] [HX #8|https://short.ink/?v=GxzCx0mba] [HX #9|https://short.ink/?v=Xpose8PzL] [HX #10|https://short.ink/?v=2Voa8g-7F] [HX #11|https://short.ink/?v=2t88IP7J1] [HX #12|https://short.ink/?v=Nnq7t6V51T] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đang cập nhật [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 09/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 12/12 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem