Toàn Chức Pháp Sư (Phần 4) - Quanzhi Fashi 4th Season (2020)
0 lượt xem
Toàn Chức Pháp Sư (Phần 4) - Quanzhi Fashi 4th Season (2020)
Xem phim
[Toàn Chức Pháp Sư (Phần 4) - Quanzhi Fashi 4th Season (2020)]
[stt/ 12/12 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Toàn Chức Pháp Sư (Phần 4) - Quanzhi Fashi 4th Season [nd] Toàn Chức Pháp Sư (Phần 4) Mở mắt tỉnh giấc, thế giới đại biến. Một trường cấp 3 quen thuộc giảng dạy Ma pháp, cổ vũ các học sinh phải trở thành Ma pháp sư xuất sắc. Bên ngoài đô thị, lũ yêu ma quỷ quái đăng chằm chằm nhìn loài người như hổ đói, chực chờ tấn công. Thế giới vốn tôn sùng khoa học giờ đây tôn sùng Ma pháp… Mạc Phàm phát hiện hầu hết mọi người chỉ học được một hệ ma thuật, nhưng cậu lại là một pháp sư toàn năng… [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=iSpMJp24_] [HX #2|https://short.ink/?v=keifIG3nk] [HX #3|https://short.ink/?v=XI2jPqxX6] [HX #4|https://short.ink/?v=9_pq9RViS] [HX #5|https://short.ink/?v=Hhi6KxIY1] [HX #6|https://short.ink/?v=4hWs0tF4p] [HX #7|https://short.ink/?v=EdONozYRs] [HX #8|https://short.ink/?v=H3ogdFl6N] [HX #9|https://short.ink/?v=P8E6qjUpl] [HX #10|https://short.ink/?v=F9HjhHzl5] [HX #11|https://short.ink/?v=7D5ARnZ2n] [HX #12|https://short.ink/?v=3o_hehqlO] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đang cập nhật [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 18/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 12/12 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem