Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth of Shopping Addict (2020)
0 lượt xem
Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth of Shopping Addict (2020)
Xem phim
[Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth of Shopping Addict (2020)]
[stt/ 42/42 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth of Shopping Addict [nd] Phim xoay quanh Cao Dương là thiên kim sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ hết sức nuông chiều, thích gì được nầy. Dần dần cô trở thành một con nghiện shopping chính hiệu, sẵn sàng vung tiền mua thỏa thích. Nhưng cuộc sống không như là mơ, bỗng một ngày công ty của bố cô phá sản, cô mất hết mọi thứ trong một đêm, và bắt đầu làm quen với cuộc sồng không tiền và phải cai nghiện cơn mua sắm… [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=2roGyEPAD] [HX #2|https://short.ink/?v=YGra_e3s6] [HX #3|https://short.ink/?v=swEWXs3fO] [HX #4|https://short.ink/?v=y_d9OyoUa] [HX #5|https://short.ink/?v=-aIESt2rQ] [HX #6|https://short.ink/?v=1u31NMAB3] [HX #7|https://short.ink/?v=SEvu4KOuj] [HX #8|https://short.ink/?v=81frOS6m_] [HX #9|https://short.ink/?v=3ugZp0f_K] [HX #10|https://short.ink/?v=Qgps3b3eg] [HX #11|https://short.ink/?v=RoCPlqkKa] [HX #12|https://short.ink/?v=X1FpVZ69K] [HX #13|https://short.ink/?v=Am2Vd8m37] [HX #14|https://short.ink/?v=yYhPN2rzf] [HX #15|https://short.ink/?v=_g-tXeaYd] [HX #16|https://short.ink/?v=_CZ70oq9K] [HX #17|https://short.ink/?v=8wT1x0woB] [HX #18|https://short.ink/?v=dc4tAO9OZ] [HX #19|https://short.ink/?v=y_8V5TZep] [HX #20|https://short.ink/?v=-8yhsjwrX] [HX #21|https://short.ink/?v=wKJZImSi2] [HX #22|https://short.ink/?v=-MQzsVg97] [HX #23|https://short.ink/?v=YhakvTn3T] [HX #24|https://short.ink/?v=wFHHWj5Fk] [HX #25|https://short.ink/?v=W8SSDT3Sh] [HX #26|https://short.ink/?v=EYEbtuFrr] [HX #27|https://short.ink/?v=vIONd2ZwZ] [HX #28|https://short.ink/?v=ltWAwpZ3R] [HX #29|https://short.ink/?v=Ncv5Svghg] [HX #30|https://short.ink/?v=yY6Kzwqtw] [HX #31|https://short.ink/?v=HBEi-bZ--] [HX #32|https://short.ink/?v=IooelWnwT] [HX #33|https://short.ink/?v=9Db1-v7ye] [HX #34|https://short.ink/?v=ZNHCxrT-1] [HX #35|https://short.ink/?v=HyCtzUhMP] [HX #36|https://short.ink/?v=_Kcv6b90O] [HX #37|https://short.ink/?v=iXvVxKKfg] [HX #38|https://short.ink/?v=-SP8AxFsU] [HX #39|https://short.ink/?v=Yd9G6LA6v] [HX #40|https://short.ink/?v=IShF4PeBi] [HX #41|https://short.ink/?v=DuBL_Dl7N] [HX #42|https://short.ink/?v=zUJKIxsSP] [drt] Bành Học Quân [/drt] [act] Lộ Thần, Lý Sân, Mạnh Tử Nghĩa, Vương Dương Minh, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 01/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 42/42 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem