Trò Chơi Mười Ngày - Kidnapping Game (2020)
0 lượt xem
Trò Chơi Mười Ngày - Kidnapping Game (2020)
Xem phim
[Trò Chơi Mười Ngày - Kidnapping Game (2020)]
[stt/ 12/12 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Trò Chơi Mười Ngày - Kidnapping Game [nd] Trò Chơi Mười Ngày dựa theo tiểu thuyết trinh thám kì bí “Trò chơi bắt cóc” của tác giả Higashino Keigo! Chu Á Văn, Kim Thần thận trọng từng bước, dốc hết kĩ năng diễn xuất, tiếp tục trò chơi định mệnh này! [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=If-Tfawxh] [HX #2|https://short.ink/?v=MRxeHo1lP] [HX #3|https://short.ink/?v=b4MM5iSn8] [HX #4|https://short.ink/?v=G61LiI36g] [HX #5|https://short.ink/?v=3QfeXq3BP] [HX #6|https://short.ink/?v=-2y3wqBPH] [HX #7|https://short.ink/?v=i4bORKiSn] [HX #8|https://short.ink/?v=kfZRJCXvh] [HX #9|https://short.ink/?v=aJVkVu4kv] [HX #10|https://short.ink/?v=KZqnfg5Gk] [HX #11|https://short.ink/?v=QqJqOsCq9] [HX #12|https://short.ink/?v=GYGlHeJ--] [drt] Vương Mộc [/drt] [act] Chu Á Văn, Huỳnh Nhạc, Kim Thần, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 31/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 12/12 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem