Trường Tương Thủ - The Twin Flower Legend (2020)
0 lượt xem
Trường Tương Thủ - The Twin Flower Legend (2020)
Xem phim
[Trường Tương Thủ - The Twin Flower Legend (2020)]
[stt/ 60/60 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Trường Tương Thủ - The Twin Flower Legend [nd] Loạn thế ngũ đại thập quốc, Hoa Mộc Cẩn và muội muội sinh đôi Hoa Cẩm Tú bị bán vào Nguyên gia làm gia nô, kết nghĩa kim lan với ba đứa trẻ nữa là Phi Yến, Tống Minh Lỗi và Diêu Bích Oánh, thề chăm sóc lẫn nhau. Ở Nguyên gia hiểm nguy khắp chốn, để giúp đỡ các anh chị em mà Hoa Mộc Cẩn dùng đến Thương Huấn phụ thân truyền thụ. Về sau, nàng còn đóng góp tài trí của mình vì Nguyên gia đánh bại quần hùng, làm nên bá nghiệp. Bốn vị kiêu hùng kinh tài tuyệt diễm đương thời, mỗi người lưu lại một nét bút rực rỡ trong cuộc đời Hoa Mộc Cẩn. Tống Minh Lỗi như huynh trưởng, Nguyên Phi Giác ngây thơ, Đoạn Nguyệt Dung khó lường và tình yêu cả cuộc đời – Nguyên Phi Bạch. Một mối tình đầu giữa thời loạn, một cuộc chia ly chẳng thể xoay chuyển, một lời hứa bên nhau không xa không rời, một mối thâm tình cả đời không hối hận. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=BY6gXdnLR] [HX #2|https://short.ink/?v=USNpSRy6L] [HX #3|https://short.ink/?v=iC3nVEmgW] [HX #4|https://short.ink/?v=t7_vAYdUa] [HX #5|https://short.ink/?v=0YGSCOY6l] [HX #6|https://short.ink/?v=h8Smp50QH] [HX #7|https://short.ink/?v=vmmABrNPZ] [HX #8|https://short.ink/?v=rETXO9lZc] [HX #9|https://short.ink/?v=Ra5LAIuEU] [HX #10|https://short.ink/?v=h5IuKwHVl] [HX #11|https://short.ink/?v=CcQaLBg-N] [HX #12|https://short.ink/?v=0hWt66eB_] [HX #13|https://short.ink/?v=TCLcAETHi] [HX #14|https://short.ink/?v=HrA7h1UdW] [HX #15|https://short.ink/?v=_Fa78Ks9n] [HX #16|https://short.ink/?v=imK3k5yJv] [HX #17|https://short.ink/?v=rMzQnhgpg] [HX #18|https://short.ink/?v=uJFrSjgEK] [HX #19|https://short.ink/?v=ZebIotIiV] [HX #20|https://short.ink/?v=pBIOweSag] [HX #21|https://short.ink/?v=wy2zPa6e6] [HX #22|https://short.ink/?v=hRQm1_tiU] [HX #23|https://short.ink/?v=367k6J4a6] [HX #24|https://short.ink/?v=F_h82no_c] [HX #25|https://short.ink/?v=nMRmtk1uV] [HX #26|https://short.ink/?v=Q3P9L1pIn] [HX #27|https://short.ink/?v=MQ2SMy5dD] [HX #28|https://short.ink/?v=zcnFzq4yc] [HX #29|https://short.ink/?v=v7fb4HuJw] [HX #30|https://short.ink/?v=Sl5HqRQ4J] [HX #31|https://short.ink/?v=0oa-tYxzm] [HX #32|https://short.ink/?v=rh5-CfavW] [HX #33|https://short.ink/?v=XtrKBCFyf] [HX #34|https://short.ink/?v=u-NYs2dwn] [HX #35|https://short.ink/?v=XtrKBCFyf] [HX #36|https://short.ink/?v=D-6HK7AMN] [HX #37|https://short.ink/?v=PK414Kmzr] [HX #38|https://short.ink/?v=RelrtF8u6] [HX #39|https://short.ink/?v=JOU4Pr9Wt] [HX #40|https://short.ink/?v=8Bnr6tHFO] [HX #41|https://short.ink/?v=L-yJCjUle] [HX #42|https://short.ink/?v=dcjCj4LdR] [HX #43|https://short.ink/?v=cpdPDyMnG] [HX #44|https://short.ink/?v=AEmHZyg4r] [HX #45|https://short.ink/?v=h7BTC1Fgj] [HX #46|https://short.ink/?v=fKC2N6M__] [HX #47|https://short.ink/?v=N7mAAPBvd] [HX #48|https://short.ink/?v=Dxdo_NMay] [HX #49|https://short.ink/?v=4lBL8z3p8] [HX #50|https://short.ink/?v=Fg9gzVgEn] [HX #51|https://short.ink/?v=bhxA-G8PM] [HX #52|https://short.ink/?v=Z6uUrhWI_] [HX #53|https://short.ink/?v=c7JHCPNTS] [HX #54|https://short.ink/?v=GpiKBJv7T] [HX #55|https://short.ink/?v=psgDKth0O] [HX #56|https://short.ink/?v=26gninZ9t] [HX #57|https://short.ink/?v=BhaGdAFi_] [HX #58|https://short.ink/?v=cmK-g6FxY] [HX #59|https://short.ink/?v=TKg7koN9c] [HX #60|https://short.ink/?v=39Q6Z2XHa] [drt] Ngô Cẩm Nguyên [/drt] [act] Giai Tuyền, Hàn Phi Phi, Hoàng Giác, Lâm Vũ Thân, Mao Hiểu Huệ, Quan Trí Bân, Vu Tiểu Đồng, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 31/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 60/60 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem