Truy Tìm Sát Tinh Vương - Plunderer (2020)
0 lượt xem
Truy Tìm Sát Tinh Vương - Plunderer (2020)
Xem phim
[Truy Tìm Sát Tinh Vương - Plunderer (2020)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Truy Tìm Sát Tinh Vương - Plunderer [nd] Câu chuyện xảy ra vào năm 305 theo lịch Alcian. Lúc bấy giờ, thế giới đã bị kiểm soát bởi những con số. Mỗi người sinh ra đều được in dấu với “Bộ đếm”, những con số này có thể ở bất cứ nghĩa gì từ số km đi bộ đến số người đã nói thức ăn của mình ngon. Và nếu “Bộ đếm” này giảm xuống thành 0… thì sẽ bị đày xuống vực thẳm! Sau khi “Bộ đếm” của mẹ Hina giảm còn 0, yêu cầu cuối cùng của bà ấy chính là kêu Hina đi tìm kiếm Nam tước đỏ huyền thoại [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=iyS1kbXQB] [HX #2|https://short.ink/?v=02ghqSLCjQ] [HX #3|https://short.ink/?v=EkShZTfQj] [HX #4|https://short.ink/?v=R9ybHv8c5] [HX #5|https://short.ink/?v=UA3QIGtw-] [HX #6|https://short.ink/?v=DGmMvZJqD] [HX #7|https://short.ink/?v=UUstKLt4K] [HX #8|https://short.ink/?v=UXOLt7o00] [HX #9|https://short.ink/?v=FnXAhT2P0] [HX #10|https://short.ink/?v=82GdVAjJw] [HX #11|https://short.ink/?v=a9X0GNo9V] [HX #12|https://short.ink/?v=VJUb9dKwC] [HX #13|https://short.ink/?v=ui9qHJktz] [HX #14|https://short.ink/?v=BUkKEJddV] [HX #15|https://short.ink/?v=tpdS9mu2Y] [HX #16|https://short.ink/?v=Vimi1YRkU] [HX #17|https://short.ink/?v=FyO1WtXOa] [HX #18|https://short.ink/?v=OjYPItQ-d] [HX #19|https://short.ink/?v=oWhzFIx8S] [HX #20|https://short.ink/?v=tU0DheYoa] [HX #21|https://short.ink/?v=nEh3J8j1e] [HX #22|https://short.ink/?v=S2RPc2RMP] [HX #23|https://short.ink/?v=joQOsLuhm] [HX #24|https://short.ink/?v=RegnkX-rP] [drt] Hiroyuki Kanbe [/drt] [act] Ari Ozawa, Rina Honnizumi, Yoshiki Nakajima, [/act]
Quốc gia Phim Nhật Bản
Cập nhật 18/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem