Truyền Hình Ngoài Hành Tinh - Alien TV (2020)
0 lượt xem
Truyền Hình Ngoài Hành Tinh - Alien TV (2020)
Xem phim
[Truyền Hình Ngoài Hành Tinh - Alien TV (2020)]
[stt/ 13/13 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Truyền Hình Ngoài Hành Tinh - Alien TV [nd] Ba phóng viên ngoài hành tinh Ixbee, Pixbee và Squee đến hành tinh đáng yêu nhưng kỳ lạ có tên Trái Đất. Ở đó, họ cố lý giải con người và sở thích của giống loài này. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=RR0K72uBE] [HX #2|https://short.ink/?v=FcbTNaANK] [HX #3|https://short.ink/?v=6sFNniMst] [HX #4|https://short.ink/?v=mBcrelkKZ] [HX #5|https://short.ink/?v=P2wZczkyP] [HX #6|https://short.ink/?v=4XQZPY-lI] [HX #7|https://short.ink/?v=VUaFujLer] [HX #8|https://short.ink/?v=si6HoGK6v] [HX #9|https://short.ink/?v=OR9UHamGh] [HX #10|https://short.ink/?v=E6WqKoj4U] [HX #11|https://short.ink/?v=q2f28y4-Q] [HX #12|https://short.ink/?v=yiffbJ9M-] [HX #13|https://short.ink/?v=ZsJtZg5Vd] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] John Cleland, Julie Lemieux, Rob Tinkler, [/act]
Quốc gia Phim Mỹ
Cập nhật 03/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 13/13 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem