Vạn Quốc Chí - Wings of The World (2019)
0 lượt xem
Vạn Quốc Chí - Wings of The World (2019)
Xem phim
[Vạn Quốc Chí - Wings of The World (2019)]
[stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Vạn Quốc Chí - Wings of The World [nd] Đây là thời đại hàng hải phát triển mạnh, con người bắt đầu tìm tòi và khai thác Địa Cầu trên mọi lĩnh vực. Từ đó bắt đầu tiếp cận với những kiến thức mới như Trái Đất hình cầu, Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời,… là cuộc đấu tranh giữa tín ngưỡng và chân lý. “Vạn Quốc chí” là tên một quyển sách, đề ra sự đa dạng của vũ trụ. Một quyển sách sẽ mở ra một thế giới mới, một thế giới mà Thần cũng không thể ngăn cản. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=I-uQZoCGl] [HX #2|https://short.ink/?v=c-mqQt7bS] [HX #3|https://short.ink/?v=VM1TEs_kA] [HX #4|https://short.ink/?v=tKNPxF4jc] [HX #5|https://short.ink/?v=TCEJACz6T] [HX #6|https://short.ink/?v=_yLaCn096] [HX #7|https://short.ink/?v=OkgfFi7hV] [HX #8|https://short.ink/?v=MVOGivrIg] [HX #9|https://short.ink/?v=m9uNZJY9y] [HX #10|https://short.ink/?v=iNQFYEszJ] [HX #11|https://short.ink/?v=hknbb1WQq] [HX #12|https://short.ink/?v=9Lfo1t9_W] [HX #13|https://short.ink/?v=yrIiMrQL-] [HX #14|https://short.ink/?v=2wZZTfA-m] [HX #15|https://short.ink/?v=hdBKC-OBm] [HX #16|https://short.ink/?v=lDUqvzA6Q] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đang cập nhật [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 05/03/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem