Huynh Đệ Thân Yêu Của Ta - My Dear Brothers (2021)
0 lượt xem
Huynh Đệ Thân Yêu Của Ta - My Dear Brothers (2021)
Xem phim
[Huynh Đệ Thân Yêu Của Ta - My Dear Brothers (2021)]
[stt/ 35/35 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Huynh Đệ Thân Yêu Của Ta - My Dear Brothers [nd] Huynh Đệ Thân Mến Của Ta kể về Thời Hạ vì muốn tìm kiếm người huynh trưởng để nương tựa vào nhau đã đi nhầm vào thế giới tiên hiệp lạ lẫm, cùng ca ca Ma tôn Thời Đông cuồng muội muội và Thái thượng lão tổ Hậu Trì của phái Ngọc Hoa xảy ra những chuyện vừa buồn cười vừa đầy tình cảm ấm áp. Từ đó mở ra câu chuyện hài hai ca ca cùng nhau bảo vệ muội muội. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/v8cp2lPwc] [HX #2|https://short.ink/tNhEtwrq9] [HX #3|https://short.ink/zO4VtSZeU] [HX #4|https://short.ink/63CVcQ65T] [HX #5|https://short.ink/A1UQeLea2] [HX #6|https://short.ink/rJVbQxBTL] [HX #7|https://short.ink/sftDQinZR] [HX #8|https://short.ink/77UFcCwe2] [HX #9|https://short.ink/UpnvitPpW] [HX #10|https://short.ink/1jGcb1PA_] [HX #11|https://short.ink/QP_9AHX5y] [HX #12|https://short.ink/wIcTgRNiR] [HX #13|https://short.ink/34ZFpiAiA] [HX #14|https://short.ink/UZdm-HC2b] [HX #15|https://short.ink/DP7AXLZ44] [HX #16|https://short.ink/A4KWxCnb69] [HX #17|https://short.ink/YTuPclqSP] [HX #18|https://short.ink/IGrKxwb7x] [HX #19|https://short.ink/Cu2eSCBro] [HX #20|https://short.ink/ZLVExp8_C] [HX #21|https://short.ink/srOoQHjro] [HX #22|https://short.ink/uuzGTnFhg] [HX #23|https://short.ink/5AKG7Kh0-] [HX #24|https://short.ink/K3OejS0nE] [HX #25|https://short.ink/jY4Ri47Y2] [HX #26|https://short.ink/9ZKorPI0m] [HX #27|https://short.ink/Dq0JOGiK8] [HX #28|https://short.ink/gby7Heu4B] [HX #29|https://short.ink/Zfk904kIB] [HX #30|https://short.ink/6qQINOSRlw] [HX #31|https://short.ink/RvSj66Ore] [HX #32|https://short.ink/xk5f8wSb2] [HX #33|https://short.ink/82IgNZfsw] [HX #34|https://short.ink/SD172xPoB] [HX #35|https://short.ink/47vVb09A9] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Đại Vân Phàm, Đới Nhã Kỳ, Ngô Thiên Doanh, Triệu Anh Bác, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 25/04/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 35/35 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem