Khởi Đầu - Reset (2022)
0 lượt xem
Khởi Đầu - Reset (2022)
Xem phim
[Khởi Đầu - Reset (2022)]
[stt/ 15/15 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Khởi Đầu - Reset [nd] Cô sinh viên Lý Thi Tình và lập trình viên công ty trò chơi Tiêu Hạc Vân tình cờ cùng có mặt trên một chuyến xe buýt đã được định sẵn là sẽ phát nổ. Tại đây, cả hai đã cùng trải qua vòng tuần hoàn vô hạn của các sự kiện kỳ lạ. Để ngăn chiếc xe buýt phát nổ cũng như giải cứu chính bản thân và mọi người, cả hai đã hợp sức để tìm ra sự thật. Đồng thời thông qua quá trình này, họ cũng nhận ra được những giá trị và ý nghĩa mới của cuộc sống. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/b2CJZdUpq] [HX #2|https://short.ink/2gHG0qJ3lB] [HX #3|https://short.ink/bnbWQG_kB] [HX #4|https://short.ink/WVB3yVyQO] [HX #5|https://short.ink/w7lUyIgem] [HX #6|https://short.ink/Gci06AGUm-] [HX #7|https://short.ink/UBCr2VD1g] [HX #8|https://short.ink/2gqv404t7] [HX #9|https://short.ink/7f4y5KKwL] [HX #10|https://short.ink/IMtl0d-Nb] [HX #11|https://short.ink/tEeCkI0nq] [HX #12|https://short.ink/2dBivaXeT] [HX #13|https://short.ink/nOZgTTyIv] [HX #14|https://short.ink/tk8qEhuE-] [HX #15|https://short.ink/WB98n8-Y6] [drt] Tôn Mặc Long [/drt] [act] Bạch Kính Đình, Hoàng Giác, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Triệu Kim Mạch, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 25/04/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 15/15 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem