Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước - Ms. Cupid In Love (2022)
0 lượt xem
Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước - Ms. Cupid In Love (2022)
Xem phim
[Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước - Ms. Cupid In Love (2022)]
[stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước - Ms. Cupid In Love [nd] Viêm Quảng thần Bá Diễn cai quản sự sống chết của chúng sinh, cao ngạo lạnh lùng vô tình, nam thần trong số chúng thần. Vì vô tình làm loạn nhân duyên trong nhân gian nên bị đày hạ phàm lịch kiếp, đụng trúng bà chủ tiệm dưới nhân gian Thượng Quan Nhã, rồi lại thành vị hôn phu Sở Diệp của cô. Y vốn đã quen với sống chết cũng lạnh nhạt với chuyện tình cảm nhi nữ dần bị Thượng Quan Nhã thu hút. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/noVy6EgLnm] [HX #2|https://short.ink/kpzbzDK9-] [HX #3|https://short.ink/yeQU4PPxL] [HX #4|https://short.ink/qLUszKG7P] [HX #5|https://short.ink/mBIcfKdqm] [HX #6|https://short.ink/hNnCHavjx] [HX #7|https://short.ink/BeRToyCOC] [HX #8|https://short.ink/iZl3TTLzd] [HX #9|https://short.ink/_L5VevSIr] [HX #10|https://short.ink/qZG_bb6kw] [HX #11|https://short.ink/-GiBKEYou] [HX #12|https://short.ink/zjSIFHrtt] [HX #13|https://short.ink/O6Qw0SxM6] [HX #14|https://short.ink/JTlNOa5wv] [HX #15|https://short.ink/4hapnkqT3] [HX #16|https://short.ink/9GUfmsJ-R] [HX #17|https://short.ink/oon54SbUL] [HX #18|https://short.ink/xIzx_ZSwX] [HX #19|https://short.ink/7MtnaqvDt] [HX #20|https://short.ink/PBVtdqUIu] [HX #21|https://short.ink/qfQ7jsuB6] [HX #22|https://short.ink/rES7-GuUf] [HX #23|https://short.ink/y4TWKZNIJ] [HX #24|https://short.ink/UdbSC0YTBX] [drt] Trừng Phong [/drt] [act] Điền Hi Vi, Kim Vưu Mỹ, Tào Dục Thần, Tiêu Vũ Lương, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 25/04/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem