Thượng Thực - Royal Feast (2022)
0 lượt xem
Thượng Thực - Royal Feast (2022)
Xem phim
[Thượng Thực - Royal Feast (2022)]
[stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thượng Thực - Royal Feast [nd] Trong thời kỳ Vĩnh Lạc của triều đại nhà Minh, tiểu nữ Diêu Tử Khâm (do Ngô Cẩn Ngôn đóng) vào cung và được chọn làm người hầu của Sở Thượng Thực. Cô lớn lên trong thâm cung và kiên quyết theo đuổi các kỹ năng ẩm thực của Trung Quốc. Trong những câu chuyện đầy cảm xúc, những thành tích lịch sử và cuộc sống gia đình của ba vị hoàng đế kiệt xuất của nhà Minh, Tử Cấm Thành chứa đầy tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu và đầy cảm động của con người. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/GdD5aI_Ka] [HX #2|https://short.ink/zxC_4QdOd] [HX #3|https://short.ink/a5O4oLW_h] [HX #4|https://short.ink/2pnlHF2rh] [HX #5|https://short.ink/yoiSlQwCY] [HX #6|https://short.ink/h8Sr2pfno] [HX #7|https://short.ink/fVsAGqq4X] [HX #8|https://short.ink/bug64Q-CY] [HX #9|https://short.ink/L9aP2M50_] [HX #10|https://short.ink/OItwPp3PN] [HX #11|https://short.ink/rMAQmN0aD] [HX #12|https://short.ink/TFndzqIDP] [HX #13|https://short.ink/OD7TKqIAV] [HX #14|https://short.ink/Ou0CU_jWO] [HX #15|https://short.ink/1f_8hWpnm] [HX #16|https://short.ink/ewblY5q5A] [HX #17|https://short.ink/cubdJNjCm] [HX #18|https://short.ink/obrU8k7-G] [HX #19|https://short.ink/ZuNxI1tEl] [HX #20|https://short.ink/MG651OYkN] [HX #21|https://short.ink/-mKkjFe9d] [HX #22|https://short.ink/nDMxbxKZ0] [HX #23|https://short.ink/8U9yNk-F3P] [HX #24|https://short.ink/LB6IcoQ4h] [HX #25|https://short.ink/LB6IcoQ4h] [HX #26|https://short.ink/XSAzb7poA] [HX #27|https://short.ink/YXMP_2zb2g] [HX #28|https://short.ink/9dlRDUKzU] [HX #29|https://short.ink/GEVgqqSbu] [HX #30|https://short.ink/-OhZe8lQM] [HX #31|https://short.ink/vhD8W81by] [HX #32|https://short.ink/MV1Lhd6n9] [HX #33|https://short.ink/d_Y0B5rJU] [HX #34|https://short.ink/IjXcCkq1k] [HX #35|https://short.ink/OHCJoXLCa] [HX #36|https://short.ink/Hiv6mT1Fe] [HX #37|https://short.ink/yFnCrkWZ-] [HX #38|https://short.ink/kycBavtWD] [HX #39|https://short.ink/jgVojnBwX] [HX #40|https://short.ink/Es-1BzAPU] [HX #41|https://short.ink/wE7cN1lSi] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Nhất Triết, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 25/04/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem